accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions Fons Especial de MUFACE

Prestacions del Fons Especial

Aquestes prestacions solament poden concedir-se a les persones que ostentin algun dret, amb base a la cotització realitzada fins al moment del fet causant, en alguna de les Mutualitats preexistents que es van integrar al seu moment en MUFACE.

Quadre de Mutualitats

Mutualitats

Prestacions Mutualitats

Pensió jubilació forçosa per edat

Pensió Jubilació
per incapacitat permanent

Pensió Jubilació voluntària Pensió de Viduïtat Pensió d'Orfandat Subsidis a la  defunció
Presidència del Govern 01 x x   x x x
Hisenda Pública 04 x x   x x x
Ministeri de Treball 06 x x x x x x
Ministeri d'Indústria 07 x x   x x x
Ministeri d'Agricultura 08 x x   x x x
Mº Informació i Turisme 10 x x x x x x
Ministeri de l'Habitatge 11 x x   x x x
Associació Benèfica Mº Governació 27 x x x x x x
Montepío Cos General Policia 28 x x x x x  
Direcció general de Sanitat 29 x x   x x x
Previsió Social Mº Educació i Ciència 32 x x   x x x
Nacional d'Ensenyament Primari 33 x x x x x x
Auxili i Previsió Escoles Tècniques 34 x     x x x
Catedràtics d'Institut 35 x x x x x x
Catedràtics d'Universitat 36 x   x x   x
Cossos de Mines Mº Indústria 39 x   x x   x
Mútua Benèfica Aviació Civil 42 x     x   x
Montepío  Organització Sindical 43 x x x x x x
Benèfica Advocats de l'Estat 44 x     x x x
Mº Obres Públiques Seccions A-I 51-55 x x x x x x