accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Atenció Especialitzada

Assistència Sanitària Concertada en Territori Nacional

De què és tracta?

L'atenció especialitzada inclou les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació i cures, així com aquelles de prevenció la naturalesa de la qual fa necessària la intervenció de metges especialistes.

L'Atenció Especialitzada comprèn:

  • Assistència especialitzada en consultes.
  • Assistència especialitzada en hospital de dia mèdic o quirúrgic.
  • Hospitalització en règim d'internament.
  • Hospitalització domiciliària.
  • Procediments diagnòstics i terapèutics.

Per accedir a l'assistència especialitzada en consulta, el mutualista podrà acudir directament a qualsevol facultatiu especialista que figuri al Catàleg de Proveïdors de l'Entitat a la qual estigui adscrit, havent de presentar al moment de l'assistència la Targeta Sanitària de l'Entitat.

Per rebre assistència especialitzada en règim d'hospitalització, a més de la indicació pel metge especialista concertat, és necessària l'autorització prèvia d'aquesta.

El mutualista pot consultar en Prestacions que precisen autorització, en l'apartat Normes d'accés a la Cartera Concertada de Serveis , els procediments diagnòstics i els tractaments mèdics i quirúrgics que requereixen autorització prèvia per part de l'Entitat.