accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Reintegrament de despeses de farmàcia i productes dietètics

REINTEGRAMENT ORDINARI DE DESPESES DE FARMÀCIA I PRODUCTES DIETÈTICS.

Tipus de prestació

Farmacèutica

 

De què es tracta?


Comprèn el reintegrament de despeses per l'adquisició de productes farmacèutics i dietètics inclosos en la cobertura pública, en els següents supòsits:

 • 1) Medicaments no comercialitzats a Espanya i adquirits a través dels organismes competents.
 • 2) Reintegrament de determinades cambres d'inhalació de medicaments per a ús infantil.
 • 3) Reintegrament de determinades sondes vesicals en casos excepcionals.
 • 4) Reintegrament d'en el cas de determinats medicaments per a patologies com: calcitonina en malaltia de Paget, malalts de VIH-Sida, fibrosi quística o Hipercolesterolèmia Familiar heterozigòtica.
 • 5) Reintegrament de les aportacions per medicació derivada d'accidents en acte de servei o malaltia professional.

Així mateix comprèn el reintegrament especial de despeses en els següents supòsits:

 • 1.- Medicaments sotmesos a reserves singulars en la seva administració o dispensació que de manera excepcional hagin estat abonats prèviament pel mutualista per situació d'urgència o desconeixement el procediment de manera justificada.
 • 2.- Productes sanitaris que, no estant expressament exclosos del finançament, sigui imprescindible la seva utilització i valorats de manera favorable per MUFACE.
 • 3- Fórmules mestres que per les seves característiques especials no es poden finançar mitjançant prescripció mèdica i el seu ús es considera imprescindible.

Quantia

 

 • En els supòsits 1, 2 i 3 es reintegra la diferència entre l'import abonat i l'aportació que correspongui.
 • En el supòsit 4 es reintegra la diferència entre l'aportació abonada i l'aportació reduïda corresponent.
 • En el supòsit maig es reintegra la totalitat de l'aportació.
 • En els supòsits 1 2 i 3 , reintegraments especials, es reintegra l'abonat descomptant l'aportació que li correspongui.
   

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris, indistintament d'estar adscrit a una entitat mèdica pública o privada.

Lloc de presentació

L'afluència a les nostres oficines s'ha restringit a urgències, sense cita, i, amb cita prèvia,  o qüestions que no permeten un altre canal de gestió. Els canals per sol·licitar el reintegrament són:

 

Documentació

Normativa