accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestacións Farmacéuticas

Como complemento indispensable da asistencia sanitaria, a prestación farmacéutica desagrégase en distintas vías de atención ao mutualista e os seus beneficiarios, segundo o lugar no que se dispensa o medicamento ou produto e segundo a distribución do custo. Nos apartados que seguen achégase unha información detallada.