accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dispensación en hospitais e centros con cargo á Entidade

Tipo de prestación

Farmaceútica

De que se trata?

Comprende a indicación, prescrición e dispensación de todos aqueles medicamentos, produtos sanitarios e dietéticos que precisen os pacientes hospitalizados, así como a subministración aos pacientes ambulatorios de determinados medicamentos e produtos sanitarios que segundo o vixente concerto deben ser facilitados polas Entidades (medicamentos de “uso hospitalario”, vacinas do programa de inmunizaciones, material fungible para a administración parenteral de insulina, fármacos antidiabéticos ou outros fármacos, tiras reactivas de glucemia...).

Os mutualistas adscritos ao INSS recibirán estas prestacións gratuítas conforme aos procedementos establecidos en cada Servizo de Saúde.

Contía

Os medicamentos e produtos dispensados en Servizos de Farmacia Hospitalaria ou con cargo á Entidade están exentos de achega económica por parte do paciente.

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios, indistintamente de estar adscrito a unha entidade médica pública ou privada.

Normativa