accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Reintegro de gastos de farmacia e produtos dietéticos

REINTEGRO ORDINARIO DE GASTOS DE FARMACIA E PRODUTOS DIETÉTICOS.

Tipo de prestación

Farmaceútica

De que se trata?

Comprèn el reintegrament de despeses per l'adquisició de productes farmacèutics i dietètics inclosos en la cobertura pública, en els següents supòsits:

 • 1) Medicaments no comercialitzats a Espanya i adquirits a través dels organismes competents.
 • 2) Reintegrament de determinades cambres d'inhalació de medicaments per a ús infantil.
 • 3) Reintegrament de determinades sondes vesicals en casos excepcionals.
 • 4) Reintegrament d'en el cas de determinats medicaments per a patologies com: calcitonina en malaltia de Paget, malalts de VIH-Sida, fibrosi quística o Hipercolesterolèmia Familiar heterozigòtica.
 • 5) Reintegrament de les aportacions per medicació derivada d'accidents en acte de servei o malaltia professional.

Així mateix comprèn el reintegrament especial de despeses en els següents supòsits:

 • 1.- Medicaments sotmesos a reserves singulars en la seva administració o dispensació que de manera excepcional hagin estat abonats prèviament pel mutualista per situació d'urgència o desconeixement el procediment de manera justificada.
 • 2.- Productes sanitaris que, no estant expressament exclosos del finançament, sigui imprescindible la seva utilització i valorats de manera favorable per MUFACE.
 • 3- Fórmulas maxistrais que polas súas especiais características non se poden financiar mediante receita médica e considérase imprescindible o seu uso.

Contía

 

 • Nos casos 1, 2 e 3, devólvese a diferenza entre o importe aboado e a contribución correspondente.
 • No caso 4, devólvese a diferenza entre a contribución pagada e a correspondente redución.
 • No caso 5, devólvese a totalidade da contribución.
 • Nos casos 1  2 e 3, cando se trate de reembolsos especiais, reembolsase o importe aboado, descontando a contribución correspondente.
   

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios, indistintamente de estar adscritos a unha entidade médica pública ou privada.

Lugar de presentación

A afluencia ás nosas oficinas restrinxiuse a urxencias ou cuestións que non permiten outra canle de xestión. As canles para solicitar o reintegro son:

 • A través da Sede Electrónica de MUFACE, as 24 horas do día, todos os días do ano, sen necesidade de acudir ás oficinas de MUFACE. Precísase certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve permanente ou Cl@ve PIN.
 • Por correo postal, utilizando o impreso e achegando a documentación, diríxao aos  Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE.

Documentación

Normativa