accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dispensación en hospitais e centros con cargo á Mutualidade

Tipo de prestación

Farmaceútica

De que se trata?

Comprende os tratamentos con medicamentos destinados a pacientes ambulantes que, sen ter a cualificación de uso hospitalario, están sometidos a reservas singulares no ámbito do Sistema Nacional de Saúde consistentes en limitar a súa dispensación aos servizos de farmacia dos hospitais e para a súa administración non requiren a participación de facultativos especialistas.

Os mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde recibirán estas prestacións gratuítas conforme aos procedementos establecidos en cada Servizo de Saúde.

Contía

Os medicamentos e produtos dispensados en Servizos de Farmacia Hospitalaria están exentos de achega económica por parte do paciente.

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios,  indistintamente de estar adscritos a unha entidade médica pública ou privada.

Lugar de presentación

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE.

Documentación

Modelo de solicitude Gasto Farmacia de dispensación hospitalaria (376  KB)Icono pdf

Proposta de tratamento fronte a hepatite por virus C (156  KB)Icono pdf

Modelo de prescrición e seguimento do DUPILUMAB: Protocolo farmacoclínico para o uso en dermatitis atópica grave

MODELO_PRESCRIPCION_SEGUIMIENTO_DUPILUMAB_GA.pdf(Abre en nueva ventana)

Leer más

Normativa

 

 

Proposta de tratamento fronte a hepatite por virus C (156  KB)Icono pdf