accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para enfermos celíacos

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

Axudas para a compra dos produtos alimenticios elaborados, tratados ou preparados especialmente para responder as necesidades nutricionais particulares dos enfermos celíacos.

I

Contía

As axudas configúranse como unha contía anual de 450 euros.

A contía poderá ser prorrateada nos supostos a que se refire o epígrafe 7.2 da resolución da convocatoria para 2021.

Beneficiario

Aqueles mutualistas ou, no seu caso, os beneficiarios de MUFACE que padezan a enfermidade celíaca debidamente acreditada.

Prazo de presentación

As solicitudes poden presentarse ata o 31 de decembro de 2021, inclusive.

Lugar de presentación

 

  • Como novidade, a partir deste ano pode facer a solicitude (se é a primeira vez que o solicita ou se xa o fixo en convocatorias anteriores) a través da sede electrónica de MUFACE as 24 horas do día, todos os días do ano, sen ter que ir ás nosas oficinas. Requírese un certificado electrónico válido, DNI electrónico, Cl @ ve permanente ou PIN Cl @ ve. Se queres rexistrarte en Cl @ ve,, fai clic aquí.
  • A s nosas Oficinas de MUFACE, siempre con cita previa ,  ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.Tamén por correu postal.

Documentación

Modelo de solicitude (instrucións no impreso)�s) (944  KB)Icono pdf

Informe médico (27  KB)Icono pdf

Modelo 145 - Comunicación de datos ao pagador  (257  KB)Icono pdf

A falta de comunicación ao pagador das circunstancias persoais ou da súa variación, determinará que se aplique o tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias (Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas)

Normativa

Art.135 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.(Abre en nueva ventana)

Resolución de 5 de maio de 2021 , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2021 (BOE de 17 de maio de 2021).