accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Normas de Acceso á Carteira Concertada de Servizos

Tipo de prestación

Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional

De que se trata?

Os beneficiarios poderán elixir libremente facultativo e centro entre os que figuran nos Catálogos de Provedores da Entidade en todo o territorio nacional.

Deberase acreditar previamente a condición de beneficiario, exhibindo a correspondente Tarxeta Sanitaria da Entidade.

Nos casos en que, por razóns de urxencia, non sexa posible achegar no acto a documentación anterior, o beneficiario deberá identificarse co seu D.N.I. ou outro documento que acredite a súa personalidade, e presentar aquela documentación no prazo máximo de 48 horas.

  • Utilización de medios non concertados

Cando un beneficiario, por decisión propia ou dos seus familiares, utilice medios non concertados coa Entidade, deberá abonar, sen dereito a reintegro, os gastos que poidan ocasionarse, excepto nos casos de denegación inxustificada de asistencia e nos de asistencia urxente de carácter vital, nos termos do Concerto de Asistencia Sanitaria vixente.

  • Prestacións que precisan autorización

Os servizos que requiren autorización previa da Entidade son:

1.1. Hospitalizacións:

A) Hospitalización.
B) Hospitalización de día.
C) Hospitalización domiciliaria.
D) Coidados paliativos a domicilio por equipos de soporte.

1.2. Técnicas diagnósticas, tratamentos e técnicas cirúrxicas:

A) Cirurxía ambulatoria.

B) Odontoestomatología: Tartrectomía (limpeza de boca). Prótese dentarias e implantes osteointegrados en accidente en acto de servizo ou enfermidade profesional. Ortodoncia en menores por maloclusiones severas tras intervencións cirúrxicas de fisura palatina, beizo leporino ou outra malformación esquelética facial para nenos entre 6 e 15 anos. Implante dental e prótese de maxilar non implantosoportada,, para pacientes con procesos oncolóxicos que afectan á cavidade oral que impliquen a perda de dentes relacionada directamente coa patoloxía ou o seu tratamento, e pacientes con malformacións conxénitas que cursan con anodoncia (fisurados, malformacións linfáticas, displasia ectodérmica, síndromes craneofacales, etc.)

C) Rehabilitación, Fisioterapia e Logopedia.

D) Terapias Respiratorias: Osixenoterapia, Ventiloterapia e Aerosolterapia a domicilio.

E) Tratamento de Diálese Peritoneal e Hemodiálise.

F) Oncoloxía: Inmunoterapia e Quimioterapia, Cobaltoterapia, Radiumterapia e Isótopos Radioactivos, Braquiterapia e Acelerador Lineal.

G) Diagnóstico por imaxe: Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Magnética, Ortopantomografía, Mamografía, PET-TC, Gammagrafía, Doppler e Densitometría Ósea.

H) Estudos neurofisiolóxicos.

I) Test e estudos neuropsicolóxicos.

J) Estudo e tratamento endoscópico.

K) Cardioloxía: Estudos e tratamentos hemodinámicos.

L) Obstetricia: Amniocentesis.

M) Oftalmoloxía: Retinografía e tratamento láser, Tomografía Óptica de Coherencia, Tomografía Óptica con Láser Confocal (HTR - Heidelberg Retina Tomograph), Polarimetría Láser GDX, e Tratamento da dexeneración macular asociada á idade (DMAE) por Terapia Fotodinámica ou Inxección intravítrea de antiangioxénicos.

N) Tratamento en Unidade da Dor.

Ou) Estudo e tratamento en Unidade do Soño.

P) Litotricia renal extracorpórea.

1.3. Psicoterapia.

1.4. Asistencia a médicos consultores.

1.5. Podoloxía.

1.6. Os servizos correspondentes ao Nivel IV , Servizos de Referencia e Servizos Especiais.

1.7. Os Servizos correspondentes aos centros hospitalarios privados existentes en municipios de Nivel II onde a Entidade non dispón de centros concertados, para os beneficiarios residentes nestes municipios ou agrupacións.