accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Reintegro de gastos de Asistencia Sanitaria

A información deste apartado refírese a dous supostos nos que cabe reintegro de gastos por asistencia sanitaria, unha vez cumpridas as condicións esixidas pola normativa.