accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas Asistenciais

Tipo de prestación

Prestación de pago único.

De que se trata?

Son servizos e axudas económicas destinados a atender determinados estados ou situacións de necesidade, non cubertos por outras prestacións, sempre que se careza dos recursos indispensables para facer fronte aos mesmos.Entre elas destacan as axudas ao *copago farmacéutico para *mutualistas xubilados/*as, viúvos/*as ou orfos/*as, en situación de vulnerabilidade, con arranxo aos requisitos que anualmente se recollen na convocatoria que se publica no BOE.

Contía

Corresponde ás Comisións Provinciais de MUFACE a definición dos criterios para a concesión de Axudas Asistenciais, con suxeición ás normas reguladoras da prestación, aos parámetros de homoxeneización establecidos pola Dirección Xeral de MUFACE e, en concreto, ao disposto na resolución de convocatoria anual que se publica no BOE.

Beneficiarios

Os mutualistas e os titulares do documento asimilado ao de afiliación.

Plazo de presentación

As solicitudes preséntanse nos prazos que se establecen na resolución de convocatoria anual. En 2021, os mutualistas poderán solicitar axudas do 15 de Xuño ao 15 de setembro,  ambos inclusive.

Normativa

Resolución de 8 de xuño de 2021, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan axudas asistenciais para o ano 2021. ( BOE de 14 de xuño de 2021).

Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo, aprobado por *R.D. 355/2003, de 28 de marzo, artigo 137.

Lugar de presentación da solicitude

  • •A través da sede electrónica de MUFACE as 24 horas do día, todos os días do ano, sen necesidade de acudir ás nosas oficinas. Precísase certificado electrónico en vigor, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, entre aquí.  .
  • • Nas nosas Oficinas de MUFACE , siempre con cita previa, ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo das Administracións Públicas.
  • Por correo postal.

Lembre: o prazo para presentar a solicitude en 2021 comeza o 15 de xuño  e acaba o 15 de setembro, ambos inclusive.

Documentación

 

Ayuda_AsistencialDPS-41001_GL.pdf(Abre en nueva ventana)

Declaración de rendementos (46  KB)Icono pdf

Declaración de pensións e prestacións (34  KB)Icono pdf

Modelo 145-Comunicación de datos ao pagador (257  KB)Icono pdf