accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Vacunación

VACINACIÓN PARA MUTUALISTAS E OS SEUS BENEFICIARIOS

A vacinación é unha das intervencións máis eficaces en termos de diminución da morbilidade, discapacidade e mortalidade que producen as enfermidades infecciosas.

O 15 de novembro de 2018 é aprobado no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS), o calendario de vacinación común para todas as idades da vida. Posteriormente todas as Comunidades Autónomas estableceron, conforme ao calendario común aprobado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, o calendario en cada unha delas, podendo ampliar algún criterio de vacinación. En esencia, isto quere dicir que existe un marco común en todas as Comunidades Autónomas, e que han de dispensarse as vacinas do calendario común aos afiliados a Muface e os seus beneficiarios en calquera lugar do territorio sen excepción.

CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID 19: ENLACE A INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Supostos generais ( NON APLICABLES A VACUNACIÓN COVID):

1)            As vacinas dos mutualistas adscritos aos sistemas autonómicos de saúde incluiranse nas campañas de vacinación que teña establecida a CCAA onde resida.

2)            Respecto das vacinas dos mutualistas que están adscritos ás entidades de seguro concertadas, os calendarios das devanditas entidades deberán adecuarse ao calendario de vacinación que establecese a CCAA de residencia do mutualista.

No entanto, vexa aquí a información específica sobre a campaña de vacinación da gripe 2020-2021, xa que ten especialidades nalgúns territorios.

Ha de tenir-se en compte, per tant,  que sense perjudici del previst en els corresponents Convenis Rurals per a l'assistència en municipis de menys  20.000 habitants que modifiquen aquesta regla, os Centros de Vacinación das CCAA ou Centros de Saúde non están obrigados a dispensar, nin facilitar as vacinas a aqueles mutualistas que non estean adscritos ao Servizo Autonómico de Saúde correspondente, salvo que a comunidade autónoma así o decida. En principio, son as entidades as obrigadas, polo vixente Concerto de Asistencia Sanitaria , a facilitar e financiar as vacinas incluídas no calendario de vacinación para todas as idades e as recomendacións de vacinación en grupos de risco.

Así mesmo, a entidade deberá xestionar a forma en que vai facer efectiva esta vacinación, cos seus medios ou cos medios concertados de que dispoñan, así como financiamento das mesmas. Respecto das vacinas de dispensación hospitalaria (outras vacinas de inmunización), entre aquí.

Para máis información sobre vacinas  ou ante calquera incidencia, contacte coa súa Dirección Provincial ou Oficina Delegada ( As Nosas Oficinas) ou consulte a través do formulario da Oficina de Información ao Mutualista, ao que tamén pode acceder a través da Aplicación para dispositivos móbiles.