accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Subsidio por risco durante a lactación natural

Tipo de Prestación

Subsidio por  risco durante a lactación natural.

De que se trata?

É unha prestación económica que poden solicitar as mutualistas que obtivesen licenza por risco durante a lactación natural. O médico da mutualista expedirá un parte no modelo específico para as situacións de risco.

Contía

O 100 % das retribucións complementarias devengadas no terceiro mes de licenza.

Beneficiario

A mutualista que obtivese licenza por risco durante a lactación natural de fillos menores de nove meses.

Prazo de presentación

A partir do día 91º en situación de risco durante a lactación natural poderá solicitarse o subsidio a MUFACE.

Lugar de presentación

1) A través da Sede Electrónica de MUFACE ( acceso a guía(Abre en nueva ventana) ), as 24 horas do día, todos os días do ano. Precísase certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve permanente ou Cl@ve PIN. Pode rexistrarse en Cl@ve, sen necesidade de desprazarse a unha oficina, accedendo á Sede Electrónica(Abre en nueva ventana) da Axencia Tributaria (apartado "Trámites Destacados/ Cl@ve" - acceso a solicitude de Cl@ve(Abre en nueva ventana) ): Recibirá unha carta cun código que deberá activar na Sede Electrónica da Seguridade Social.

2) Na unidade de persoal do organismo onde presta servizos, cumprimentando o impreso oficial que aparece máis abaixo.

3) Mediante correo postal, cumprimentando o mencionado impreso oficial.

4) En calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

5) Nas nosas oficinas, acudindo con cita previa. Vexa nesta ligazón como pode solicitar a cita no seu Servizo Povincial.

Documentación

Modelo de solicitude (225  KB)Icono pdf

Modelo 145 do IRPF -Comunicación de datos ao pagadorVentana nueva

Se non se presenta o modelo 145 do IRPF, calcularase o tipo de retención sen ter en conta as súas circunstancias persoais e familiares (art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas).

O órgano de persoal comunicará a MUFACE a licenza do cuarto mes xunto co certificado das retribucións básicas e complementarias devindicadas ao comezo do terceiro mes de licenza e das complementarias deixadas de abonar a partir do día 91º.

Solicitude electrónica

Acceda agora para presentar a súa solicitude a través da Sede Electrónica (apartado "Prestacións Sociais/Solicitude de subsidio por IT, RE e RLN").

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regula o Procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.