accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Programa antitabaco MUFACE

Desde o 1 de xaneiro de 2020 incluíronse no financiamento do Sistema Nacional de Saúde (SNS) determinadas presentacións de dous medicamentos para a deshabituación tabáquica: Champix  (Vareniclina) e Zyntabac (Bupropion). O seu financiamento será como máximo de tres envases por paciente e ano.

Para ter acceso  a esta terapia precísase unha prescrición médica (receita).

Sempre de acordo co previsto na  carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde, MUFACE garante aos mutualistas a posibilidade de seguir unha terapia antitabaco cando cumpran os requisitos para iso, tanto se elixiron Servizo Público de Saúde coma se a súa elección foi a de entidade concertada. Para establecer un protocolo de actuación na terapia antitabaco para os mutualistas que elixiron entidades concertadas creouse un Programa Antitabaco de MUFACE ( ligazón)(Abre en nueva ventana) , Existen ademais outros programas ou protocolos para determinados colectivos, que tamén están dispoñibles e son válidos.

Como se dixo antes, para ter acceso a esta terapia precísase unha prescrición médica (receita), e a achega do usuario será do 30%, como en calquera receita de medicamentos

Procedemento para mutualistas que elixiron entidade concertada.

Os mutualistas de adscrición a unha Entidade de Seguro deben acudir a un Médico de Atención Primaria (MAP) quen tras un primeiro contacto e valoración de determinadas características que deben cumprir os pacientes, determinará a súa posible inclusión na financiación do tratamento da deshabituación tabáquica.

Unha vez que o seu MAP decidiu prescribir un destes medicamentos ha de acudir ao seu Servizo Provincial (SP) co informe médico ou modelo de prescripción (dispoñiible aquí,ligazón)(Abre en nueva ventana) e a receita. O Servizo Provincial validará dita receita cun selo e data, tendo a mesma unha validez de 10 días desde a devandita data.

Procedemento para mutualistas que elixiron Servizo Público de Saúde.

Os mutualistas de adscrición ao Servizo Público de Saúde (SPS) correspondente seguirán as normas de inclusión no programa destes SPS ( ligazón). En canto ás receitas, naquelas Comunidades Autónomas (CCAA) que teñan implantada a receita electrónica non é necesario ningún control por parte do Servizo Provincial de MUFACE. Pola contra, naquelas CCAA que non teñan aínda implantada a receita electrónica para os mutualistas, será necesaria a validación da receita por parte do Servizo Provincial.