accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Risco durante ou embarazo e a lactación natural

En què consisteixen?

Son prestacións económicas que se recoñecen nos supostos en que durante ou embarazo ou, posteriormente, durante a lactación natural, á mutualista non se lle pode cambiar de posto de traballo a outro compatible co seu estado.

En ambos vos casos, vos rochas ou patoloxías que poidan afectar á saúde dá muller embarazada ou do feto, deben estar  relacionados coas características do posto de traballo ou a actividade desempeñada.

Impresos de risco por embarazo ou lactación natural

Parte de situación de rocha durante ou embarazo ou durante a lactación natural (185  KB)Icona pdf