accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Impresos de Otras Ayudas Sociales

Bolsas de estudo para mutualistas

Acceso a Sede Electrónica

Bolsas de estudo con cargo ao Legado Casado de la Fuente

Comunicación de datos ao pagador (MODELO 145)

(*) Modelo 145 - Comunicación de datos ao pagador  (a falta de comunicación ao pagador das circunstancias persoais ou da súa variación, determinará que se aplique o tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias. Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas)