accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Ajudes per a estades temporals en residències assistides o en centres de dia i de nit

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària.

De què es tracta?

Ajudes per a estades temporals en residències assistides i centres de dia i de nit dirigides a contribuir al finançament dels gastos originats per aquestes estades.

Quantia

La quantia mensual màxima, en funció de la capacitat econòmica se situa entre 858,98 i 601,29 euros/mes, amb un límit de tres mesos l'any 2020.

Les ajudes es configuren com a reintegrament de gastos i es concediran en funció de la durada degudament acreditada de l'estada en els centres específics.

La quantia tindrà com a límit el gasto realitzat, si el mateix ha sigut inferior.

Beneficiari

Poden sol·licitar estes ajudes aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que patisquen una pèrdua transitòria d'autonomia acreditada i no puguen ser atesos en el seu domicili durant tot o part del dia.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia ,  o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Pot així mateix presentar-se per correu postal.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Modele de sol·licitud (202  KB)Icona pdf

Informe mèdic sobre alta hospitalària (25  KB)Icona pdf

Declaració de rendiments (43  KB)Icona pdf

Declaració de pensions i prestacions (31  KB)Icona pdf

Declaració responsable (46  KB)Icona pdf

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Obri en nova finestra) .

Resolució de 7 de juliol de 2020, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE de 15   de juliol de 2020).