accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a l'atenció de malalts psiquiàtrics

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Ajuda econòmica destinada als mutualistes i beneficiaris que patisquen un procés psiquiàtric crònic que faça necessària la seua permanència en ambient controlat en hospitals, centres o unitats psiquiàtriques reconegudes, sempre que no tinguen dret a assistència sanitària per a esta contingència, ni coberta la prestació per altres vies.

Quantia

La quantia s'establix en un màxim de 87,00 euros per dia d'internament, amb el límit del cost abonat per l'interessat.

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament.

Lloc de presentació

En  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia,   o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També per correu postal.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través  del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Modele de sol·licitud (196  KB)Icona pdf

Instruccions per a la seua formalització (95  KB)Icona pdf

Informe mèdic (107  KB)Icona pdf

Declaració responsable  (114  KB)Icona pdf

Declaració responsable ajuda malalts psiquiàtrics crònics (109  KB)Icona pdf

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.(Obri en nova finestra)

Resolució de 7 de juliol de 2020, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE de 15 de juliol de 2020).