accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes Assistencials

Tipus de prestació

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

Són servicis i ajudes econòmiques destinats a atendre determinats estats o situacions de necessitat, no coberts per altres prestacions, sempre que es manque dels recursos indispensables per a fer front als mateixos. Entre elles destaquen les ajudes al copagament farmacèutic per a mutualistes jubilats/as, viudos/as o orfes/as, en situació de vulnerabilitat, conformement als requisits que anualment s'arrepleguen en la convocatòria que es publica en el BOE.

Quantia

Correspon a les Comissions Provincials de MUFACE la definició dels criteris per a la concessió d'Ajudes Assistencials, amb subjecció a les normes reguladores de la prestació, als paràmetres d'homogeneïtzació establits per la Direcció general de MUFACE i, en concret, al que es disposa en la resolució de convocatòria anual que es publica en el BOE.

Beneficiaris

Els mutualistes i els titulars del document assimilat al d'afiliació.

Termini de presentació

Les sol·licituds es presenten en els terminis que s'establixen en la resolució de convocatòria anual. En 2019, els mutualistes podran sol·licitar ajudes de l'1 de juliol al 30 de setembre, tots dos inclusivament.

Normativa

Resolució de 18 de juny, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes assistencials per a l'any 2019(Obri en nova finestra)  (BOE 21 de juny de 2019)

Reglament General del Mutualisme Administratiu, aprovat per RD 355/2003, de 28 de març, article 137(Obri en nova finestra)

Lloc de presentació de la sol·licitud

  • •A través de la calme electrònica de MUFACE les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les nostres oficines. Es precisa certificat electrònic en vigor, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, hi ha oficines de MUFACE en les quals pot fer-ho, conega ací quins són , i per a conéixer altres maneres de fer-ho, entre ací .
  • • En Nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

Recorde: el termini per a presentar la sol·licitud en 2019 comença l'1 de juliol i acaba el 30 de setembre, tots dos inclusivament.

Documentació

Modele de sol·licitud (149  KB)Icona pdf

Declaració de rendiments (127  KB)Icona pdf

Declaració de pensions i prestacions (114  KB)Icona pdf

Model 145-Comunicació de dades al pagador (257  KB)Icona pdf