accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi per defunció

Tipus de prestació

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

Prestació econòmica de pagament únic que s'abona als beneficiaris quan es produïx la defunció d'un mutualista.

Quantia

Variable segons l'edat del mort amb un mínim de 751,28 euros, per a fets causants esdevinguts des de l'1 de gener de 2013, inclusivament.

Beneficiari

Els familiars o assimilats que convisquen amb el causant i a les seues expenses.

Termini de presentació

La sol·licitud es pot presentar durant els cinc anys següents a partir d'haver-se produït la defunció.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Modele de sol·licitud (195  KB)Icona pdf

Declaració sobre millor dret al subsidi (d'obligatòria presentació) (137  KB)Icona pdf

Declaració individual d'ingressos computables ( d'obligatòria presentació, salve per al cònjuge, persona assimilada al cònjuge o fills no emancipats) (43  KB)Icona pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icona pdf

Designació d'orde de beneficiaris del subsidi de defunció (133  KB)Icona pdf

Normativa

Art.133 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Obri en nova finestra) .

Orde APU/95/2004, de 12 de gener(Obri en nova finestra) . Dicta normes per a l'aplicació del subsidi de defunció en el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 23, de 27 de gener), modificada per Orde HAP/2786/2012, de 19 de desembre(Obri en nova finestra) , per la qual es modifica l'Orde de 29 de juliol de 1987, per la qual s'establix, amb el caràcter de prestació d'assistència social, una ajuda econòmica per a l'adquisició de vivendes per mutualistes de MUFACE, l'Orde de 30 de desembre de 1988, per la qual es revisen les quanties de determinades prestacions econòmiques de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Orde APU/95/2004, de 12 de gener, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del subsidi per defunció en el règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.