accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Incapacitat

Prestacions per Incapacitat

AVÍS: Durant l'estat d'alarma decretat pel Govern, amb base en la crisi sanitària originada per la pandèmia de Covid-19, s'han arbitrat algunes pautes de flexibilització d'enviament de parts de baixa i s'ha garantit el cobrament de subsidi d'IT per Reial decret-llei 13/2020, de 7 d'abril. Consulte amb el seu òrgan de personal, i veja el nostre apartat sobre subsidi d'IT en la relació d'enllaços que incloem més a baix en esta pàgina, així com les nostres Preguntes Freqüents en l'apartat  Informació Coronavirus .(enllaç)

Tinga en compte que les nostres oficines solament estan obertes per a urgències, sense cita, i per a qüestions inajornables que no admeten un altre canal, sempre amb CITA PRÈVIA. La sol·licitud del subsidi d'IT té canals alternatius al presencial.   A més, pot consultar el que desitge   en formulari web de MUFACE en este enllaç ,.o també en el mateix formulari des de l'App App per a dispositius mòbils de MUFACE.  El seu servici provincial pot donar-li informació per telèfon o per correu electrònic. Busque el seu contacte en Nostres Oficines ( ENLLAÇ)

Per estos motius, advertim que els mitjans indicats per a sol·licitar el subsidi són la seu electrònica, la presentació de la sol·licitud en l'òrgan de personal on presta servicis, el correu postal o la presentació en alguna de les oficines de registre a les quals es referix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Veja l'apartat relatiu a esta matèria en el primer enllaç que apareix més a baix.

 

Les prestacions per Incapacitat que reconeix i gestiona MUFACE són les següents:

IMPRESOS D'INCAPACITAT MÉS UTILITZATS

Part de baixa situacions IT (341  KB)Icona pdf

CLASSIFICACIÓ CIE 10-ÉS

Des d'abril de 2019, MUFACE requerix la classificació CIE 10-ÉS en els parts mèdics de baixa, com a nova codificació diagnòstica que substituïx a l'anterior CIE 9 MC. La CIE-10 és l'acrònim de la Classificació Internacional de Malalties, 10ª edició. L'edita l'Organització Mundial de la Salut i determina la classificació i codificació de les malalties.

Si és vosté professional sanitari, entre ací i veja la ferramenta del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social que funciona com a buscador i com a convertidor de CIE 9 a CIE 10.