accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Cambios de entidad médica

 • Canvis ordinaris d'Entitat mèdica (mesos de gener i juny)

  Acordeón de Canvis ordinaris d'Entitat mèdica (mesos de gener i juny)

  Quan puc canviar d'Entitat d'Assistència Sanitària?

  Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, adscrits tant a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi ordinari d'Entitat durant els mesos de gener i juny de cada any.

  Tingui en compte que existeix limitació d'afluència a les oficines de MUFACE al juny de 2020. Per aquest motiu, la sol·licitud de canvi d'entitat en aquest període ha de fer-se per la seu electrònica, tal com s'indica en la pregunta següent,  o enviant l'imprès ENLLAÇ emplenat i signat per correu postal,

  Puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per internet?

  Sí, a través de la  Seu Electrònica de Muface . Sense necessitat de desplaçar-se i amb un tràmit molt senzill.

  És necessari estar en possessió d'un certificat electrònic reconegut o un DNI electrònic,  o haver obtingut Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN .

  Si té certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i CL@VEPIN, a través de la  seu electrònica de MUFACE , es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d'Assistència Sanitària, així com a l'INSS/Sistema Sanitari Públic o viceversa. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

  Com puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per altres mitjans?

  Llegeixi per favor l'indicat en el primer punt. La tramitació del canvi d'entitat admet altres canals diferents de l'atenció presencial  Faci-ho a través de la seu electrònica o per correu postal.

  Quines entitats han subscrit el concert sanitari?

  Les Entitats mèdiques són: ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTÀBRIA i SEGURCAIXA ADESLAS.

  Es pot triar també el sistema sanitari públic (INSS) com a entitat prestadora de l'assistència sanitària?

  Si, es pot triar també l'INSS/Sistema Sanitari Públic com a entitat prestadora de l'assistència sanitària.

  Si una vegada que el mutualista ha canviat d'entitat, consulta el Catàleg de Proveïdors de l'any i veu que el metge o centre on acudeix habitualment, no figura en el quadre mèdic de la nova entitat, es pot tornar a canviar d'entitat mèdica?.

  Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguen a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any. Així, el canvi d'entitat podrà realitzar-se una sola vegada durant els mesos de gener com al juny -durant cadascun dels anys de durada del concert de 2020-2021-, i els serveis triats seran obligatoris fins a l'obertura del pròxim període de canvi ordinari (i excepte els supòsits de canvis extraordinaris).

   

  Els que han realitzat el canvi a través de la seu electrònica, quan van a rebre el document d'afiliació actualitzat?

  L'Oficina d'Informació al Mutualista els remetrà al seu domicili el document d'afiliació, actualitzat.

  Realitzat el canvi ordinari, quin és la data d'efectes del canvi?, he de demanar també el canvi per als meus beneficiaris?.

  En el moment en què es realitza el canvi en l'Oficina de Muface, o en la Seu Electrònica si ho ha tramitat electrònicament, vostè i els seus beneficiaris ja estan adscrits a la nova entitat i de baixa en l'anterior, sense que existisquen períodes de manca per a cap tipus d'assistència.

  He de comunicar el canvi a la nova entitat?

  MUFACE comunica els canvis realitzats a les Entitats Mèdiques i INSS, així com qualsevol dada necessària per a la prestació de l'assistència sanitària i farmacèutica recollida en el concert sanitari.
  Vostè no ha de realitzar cap gestió amb l'Entitat, ja que MUFACE els comunica diàriament les altes de forma telemàtica.

  Quan vaig a rebre la targeta sanitària de la nova entitat?

  Si ha canviat a una entitat de segur, rebrà en el seu domicili la/s targeta/s sanitària/s de la nova entitat en el termini màxim de set dies naturals. En cas de necessitat, pot sol·licitar a l'entitat una targeta sanitària provisional. Si ha realitzat el canvi a la Xarxa Sanitària Pública (INSS), consulte amb la seua oficina, doncs haurà d'acudir al centre de salut de la seua localitat

  En el supòsit de realitzar un canvi ordinari (gener o juny), es pot canviar d'entitat, de nou, en el següent període de canvi?.

  Sí, es pot sol·licitar el canvi en cadascuns dels períodes de canvi ordinari (mesos de gener i juny), llevat que s'haja produït un canvi a l'INSS/Servei Públic de Salut per "causes extraordinàries", en aquest cas haurà de romandre dos anys sense poder realitzar cap canvi.

 • Canvis d'entitat mèdica per causes extraordinàries

  Acordeón de Canvis d'entitat mèdica per causes extraordinàries

  He canviat de província de destinació. En actualitzar les dades en l'oficina de MUFACE de la nova província, puc canviar d'entitat sanitària d'elecció?

  Sí. Quan es produeix un canvi de destinació del titular que implica trasllat a una altra província, pot canviar d'entitat, emplenant el imprès corresponent.

  Vull canviar-me a una altra entitat de segur, però ja ha passat el termini ordinari de canvi, podria sol·licitar-ho?

  Sí, però prèviament ha d'obtenir la conformitat per escrit de les dues entitats afectades. Amb les cartes de l'entitat que accepta l'alta i la de l'entitat que accepta la baixa, ha de personar-se en la seua Oficina de MUFACE amb el document d'afiliació.

  És possible canviar-se al sistema públic de salut fora del període ordinari de canvi general?

  Sí, però ha de ser aprovat prèviament per una Comissió Paritària MUFACE/INSS. Se sol·licita en l'Oficina de MUFACE a la qual està adscrit el titular i, amb la sol·licitud(Abre en nueva ventana) , ha d'acompanyar informe mèdic en el qual conste el diagnòstic del procés patològic que pateix ell o algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dos anys adscrit a l'INSS, en el cas que li siga concedit el canvi.