accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestaciones Sanitarias

 • Concerts d'assistència sanitària

  Acordeón de Concerts d'assistència sanitària

  On puc trobar el text dels concerts subscrits amb les entitats?

  En la pàgina web Assistència Sanitària concertada en territori nacional, trobarà el concert subscrit amb les entitats de segur i el signat amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social . També li'l facilitaran en la seua  Oficina de Muface .

  Què són les prestacions addicionals de les entitats concertades?

  Les prestacions addicionals són serveis oferits per les entitats de segur concertades, que s'ofereixen per aquestes a més dels inclosos en el Concert. Són gratuïtes o bé amb descompte,.

   

 • Targeta sanitària

  Acordeón de Targeta sanitària

  Què és la targeta sanitària i qui la facilita?

  És la que expedeix l'entitat mèdica a la qual està adscrit el mutualista i només té validesa per a accedir als serveis que proporciona la mateixa. L'entitat, una vegada que MUFACE li comunica l'alta, emet la targeta sanitària que envia al domicili del mutualista en el termini màxim de set dies hàbils des de l'efectiva comunicació. Si l'entitat encara no ha emès la targeta, pot Vè. utilitzar els serveis mèdics presentant el seu Document d'Afiliació a MUFACE.

  La comunicació de l'alta dels beneficiaris a les entitats la realitza MUFACE diàriament, de forma electrònica.

 • Talonaris de receptes

  Acordeón de Talonaris de receptes

  Com puc sol·licitar un talonaris de receptes?

  Vegi aquesta secció, ENLLAÇ , Per favor, no acudeixi a les nostres oficines a sol·licitar talonaris, ja que hi ha quatre mitjans alternatius al presencial

  Puc sol·licitar un talonari de receptes per internet?

  Sí, 24 hores al dia, tots els dies de l'any i sense necessitat de desplaçar-se, a través de la nostra Seu Electrònica .

  • Amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl\@ve Permanent o Cl\@vePIN. No requerix registre previ. Permet triar en que direcció es rep el talonari de receptes.
  • També pot realitzar-se a través de l'App Mòbil, per a la qual cosa cal haver-se registrat prèviament. Si desitja registrar-se entre   ací. Usuari serà el número de DNI/NIE del titular de MUFACE. Permet triar en quina direcció es rep el talonari de receptes

  Vegi aquí el nostre fullet explicatiu sobre sol·licitud electrònica de talonaris.

  Com puc demanar un talonari de receptes per altres mitjans?

  Pot cridar al telèfon 060 a qualsevol moment, solament ha de tenir a mà el seu DNI i codi postal.

  També remetent a la seua Oficina de MUFACE per correu el  MODEL d'imprès (Abre en nueva ventana) que podrà descarregar-se de la pàgina web o, en defecte d'açò, enviant un escrit de petició a aquesta Oficina, on faça constar les dades corresponents (nom i cognoms, nº d'afiliació, objecte de la sol·licitud, nº del talonari anterior o de l'última recepta del mateix) i data i signatura.

  Puc sol·licitar més d'un talonari?

  Només en cas de famílies nombroses o malalties cròniques, adjuntant informe mèdic. En aquests casos es podran lliurar dos talonaris.

  Vull sol·licitar un talonari de receptes, però estic desplaçat fora del meu domicili habitual . M'ho poden enviar a altres senyals?

  Per Internet, si accedix a la nostra Seu Electrònica amb la seua DNIe o certificat electrònic reconegut, Cl\@ve Permanent o Cl\@vePIN, al fer la petició pot modificar els senyals que apareixen en pantalla. Este canvi és PUNTUAL i no es reflectix en les dades que figuren en la base de dades de MUFACE ni servix per a futurs enviaments.

  També pot sol·licitar-ho en l'Oficina de MUFACE enviant per correu postal el model de Peticion_Talonario_Recetas que figura en la pàgina web, document amb què pot comunicar qualsevol canvi en el domicili d'enviament

  Tinc talonaris de receptes de diferents èpoques Els puc seguir utilitzant?

  No, solament són vàlids els talonaris de color blau o gris les dimensions del qual siguen de 22 per 12 centímetres i que en la part inferior figure el codi de recepta alfanumèric compost per la lletra I seguida d'11 dígits.

  Amb els talonaris de receptes que no són vàlids Què faig?

  Pot dipositar-ho en els Serveis Provincials o Oficines Delegades de la Mutualitat per a la seua destrucció.

  Què faig si l'Oficina de farmàcia em rebutja una recepta que no compleix els requisits anteriors de grandària o amb l'estructura de dades diferents i, sobretot, sense codificació alfanumèrica?

  És necessari que el facultatiu li prescriga novament el medicament en recepta vàlida, si no disposa d'un altre talonari haurà de sol·licitar un de nou pels procediments indicats en les preguntes anteriors.

 • Visat de receptes

  Acordeón de Visat de receptes

  Cal aportar alguna documentació per al visat d'una recepta?

  Normalment, juntament amb la primera recepta, cal acompanyar un informe del metge especialista de l'entitat, on conste el diagnòstic, el tractament prescrit, posología i durada del tractament. Aquest informe té validesa pel període indicat en el mateix i, com a màxim, d'un any.

  On puc obtenir el model d'informe mèdic per a visat?

  En la pàgina web Prestacions farmacèutica, Dispensació amb recepta en oficina de farmàcia,  o pot sol·licitar-ho personalment o per correu postal en qualsevol Oficina de Muface.

  Com puc tramitar el visat d'una recepta?

  Personalment o per correu postal en qualsevol Oficina de Muface.

  La meua filla nounada no pot prendre llet. El pediatre m'ha fet una recepta perquè la compre en la farmàcia i m'ha dit que parle amb MUFACE perquè han d'autoritzar-me-la (al·lèrgia a la lactosa o intolerància a la proteïna de la vaca en nounats). Què he de fer?

  A més de la recepta, el metge ha d'emplenar també un protocol el MODEL del qual trobarà en la pàgina web. Tots dos documents haurà de presentar-los o enviar-los per correu postal a la seua Oficina de MUFACE.

  a) Si la seua filla és al·lèrgica a la lactosa, el protocol a emplenar és el de TRACTAMENTS DIETOTERÁPICOS ( I.10A)

  b) Si l'al·lèrgia o la intolerància és a la proteïna de la llet de vaca, el protocol a emplenar és NUTRICIÓ ENTERAL DOMIICILIARIA ( I.10B)

  Tant en un cas com en un altre el tractament es finança fins als 24 mesos d'edat.

  L'especialista de l'entitat m'ha prescrit una vacuna per a l'al·lèrgia i he d'encarregar-la en la Farmàcia, on em diuen que MUFACE ha d'autoritzar-la (Bovines antialérgicas i bacterianes). Si és així, què he de fer?

  En efecte, les receptes de vacunes antialérgicas (extractes hiposensibilizantes) i les vacunes bacterianes, individualitzades, han de ser visades prèviament en la  Oficina de Muface , on deu Vè. presentar o enviar per correu postal:

  • Recepta de l'especialista concorde a la patologia en tractament (Alergólogo, Pediatre, Otorrino, Neumólogo o Dermatólogo).
  • Informe de l'especialista on conste el Laboratori fabricador del producte.
 • Assistència sanitària en desplaçaments temporals a l'estranger

  Acordeón de Assistència sanitària en desplaçaments temporals a l'estranger

  Com cobreix MUFACE l'assistència sanitària en els desplaçaments temporals a l'estranger?

  Mitjançant un sistema general de reintegrament de despeses gestionat directament pels Serveis Provincials i Oficines Delegades.

  En la nostra pàgina web trobarà informació extensa sobre despeses cobertes i documentació que ha de presentar-se per a sol·licitar el reintegrament de les despeses ocasionades per la assistència sanitària en l'estranger.

  Tenim dret els beneficiaris de MUFACE a la Targeta Sanitària Europea quan viatgem als països de la Unió Europea?

  El titular del document ho pot sol·licitar per a ell i per als seus beneficiaris. Tant si ho demana per internet com si ho gestiona personalment, ho obtindrà de forma immediata:

  • Seu electrònica de MUFACE . Per aquest procediment es podrà obtenir les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense desplaçaments, a través de certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@vepin. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.
  • Amb lliurament en mà, en sol·licitar-ho en la Oficina de MUFACE personalment. Ha de presentar el document d'afiliació. El mutualista podrà autoritzar a algun dels seus beneficiaris majors d'edat o a un tercer major d'edat que realitze la sol·licitud o sol·licituds en el seu nom. L'autorització ha de constar per escrit i acompanyar-se fotocòpia del DNI de qui haja autoritzat.
  • Per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, el Certificat Provisional Substitutori s'enviarà al domicili que indique el mutualista.
  • Per la App Móvil de Muface. Si desitja registrar-se, entre ací..

  Com puc sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori de la Targeta Sanitària Europea (CPS) i quant tarden a expedir-ho?

  Els mutualistes poden sol·licitar-ho a través de:

  * Seu electrònica de MUFACE : mitjançant certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i Cl@vepin. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

  *Les oficines de MUFACE, per a açò, seleccione en Les nostres Oficines 

  *Per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  El CPS s'obtindrà de forma immediata, cal imprimir-ho si se sol·licita a través de la seu electrònica de MUFACE o s'obtindrà en mà en el mateix acte quan se sol·licite en una oficina.

  En les tres vies anteriors el mutualista pot sol·licitar el seu TSE/CPS i/o la dels seus beneficiaris. Si ja disposa de la seua, pot sol·licitar de forma independent la dels seus beneficiaris.

   Quin és el termini de validesa de la Targeta Sanitària Europea?

  El període de validesa consta en la pròpia TSE i tindrà una vigència de dos anys, tant per al titular com els seus beneficiaris.

  La utilització de la TSE/CPS durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue reunint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. En un altre cas, les despeses que s'originen podrien ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el previst en l'article 76 del Reglament (CE) 883/2004.

   

  Com se sol·licita la Targeta Sanitària Europea?

  Els mutualistes poden sol·licitar-ho en:

  Per la App Móvil de Muface. Si desitja registrar-se, entre ací..

  • Seu electrònica de MUFACE , 24 hores al dia, 365 dies a l'any, sense desplaçaments, mitjançant: certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i Cl@vepin. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.
  • Acudint a Les nostres Oficines , és a dir, Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE
  • Per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Es podrà sol·licitar la TSE (no el CPS) a través de correu ordinari o de fax dirigit preferentment al Servei Provincial o Oficina Delegada d'adscripció del mutualista. La sol·licitud d'aquest tipus haurà d'anar signada pel sol·licitant. La TSE s'enviarà exclusivament al domicili del mutualista que figura en la base de dades de l'Organisme.
  •  

  La TSE es rebrà en el domicili indicat pel sol·licitant en un termini de 10 dies.

  El CPS s'obtindrà de forma immediata, imprimint-ho si se sol·licita a través de la seu electrònica de MUFACE o lliurant-se en mà en el mateix acte al sol·licitant en les oficines.

  En les tres vies anteriors el mutualista pot sol·licitar el seu TSE/CPS i/o la dels seus beneficiaris. Si ja disposa de la seua, pot sol·licitar de forma independent la dels seus beneficiaris.

  Igualment, el mutualista pot autoritzar a algun dels seus beneficiaris majors d'edat o a un tercer, major d'edat, que realitze la sol·licitud en el seu nom. En tal cas, MUFACE exigirà la presentació de l'autorització escrita per a realitzar la sol·licitud, que inclourà el nom i nombre d'afiliació del mutualista i el nom i DNI de la persona autoritzada.

  Quin és el termini de validesa del Certificat Provisional Substitutori de la Targeta Sanitària Europea?

  De fins a 30 dies. Si fóra necessari per a una durada major, el titular haurà de sol·licitar-ho personalment en l'Oficina, i és imprescindible justificar documentalment les raons per les quals l'estada va a superar els 30 dies i no es pot sol·licitar la TSE(*)

   (*) Si viatja a Regne Unit, tingui en compte que, després de la sortida d'aquest Estat de la Unió Europea, la validesa del seu TSE allà acaba el 31 de dciembre de 2020. Informeu-vos abans de viatjar a la nostra web

  En tenir dret a la targeta sanitària europea, ja no puc utilitzar el sistema de reintegrament de despeses?

  Sí. Juntament amb el sistema de cobertura a través de CPS/TSE en els països de la Unió Europea, MUFACE manté el sistema general de reintegrament de despeses per assistència sanitària rebuda en desplaçaments temporals a l'estranger.

  La meua filla es va de viatge d'estudis fora d'Espanya i em demanen algun document que acredite que té cobertura d'assistència sanitària en l'estranger. Quin document em pot facilitar MUFACE?

  El Certificat de cobertura d'assistència sanitària en l'exterior, que té com a finalitat acreditar davant qualsevol entitat pública o privada que el titular o els seus beneficiaris disposen de cobertura del cost de l'assistència sanitària en els desplaçaments temporals a l'estranger, amb una durada màxima de dos mesos des de l'inici del desplaçament. El reintegrament de les despeses que es produïsquen, si escau, haurà de ser sol·licitat pel titular en la seua Oficina de MUFACE, tal com estableix la normativa vigent.

  Si els estudis es van a cursar en algun estat de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o Suïssa, amb la TSE és suficient acreditació.

  Com puc obtenir un certificat de cobertura d'assistència sanitària en l'exterior?

  Pot obtenir-ho 24 hores al dia, 365 dies a l'any, sense necessitat de desplaçar-se, a través  de la Seu electrònica de MUFACE . Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací. Pot també acudir a  Les nostres Oficines en horari d'atenció al públic.

  El termini màxim de cobertura per a desplaçaments per motius privats és de dos mesos des de l'inici del desplaçament, i en el cas de desplaçaments per motius professionals el termini serà el període de temps que dure l'estada professional en l'estranger.

 • Medicaments i productes sanitaris

  Acordeón de Medicaments i productes sanitaris

  M'he jubilat He de seguir abonant el 30% de l'import dels medicaments?

  Sí. Els mutualistes, tant actius com a jubilats, i els seus beneficiaris, així com els vidus o orfes, participen mitjançant el pagament d'un 30 per 100 del preu de venda al públic dels medicaments i altres productes sanitaris, sense perjudici d'aquells supòsits en què la normativa sanitària vigent establisca una altra quantitat percentual o un topall màxim de participació en la dispensació.

  Pot expedir receptes un metge que no pertanga a l'entitat mèdica a la qual està adscrit el mutualista?

  No. Les receptes sempre han de ser prescrites per un facultatiu de l'entitat mèdica triada

  Tinc una patologia crònica, com pot el meu metge prescriure'm la medicació per a evitar contínues visites?

  En els casos de tractaments crònics, el model de recepta de MUFACE permet al facultatiu la prescripció en un mateix acte mèdic de diverses receptes, d'un mateix medicament, consignant les diferents dates previstes de dispensació (dispensació renovable).

  Amb caràcter general, el termini màxim de durada del tractament que pot ser prescrit en una recepta és de tres mesos. No obstant açò, en el cas dels tractaments crònics de medicaments subjectes a dispensació renovable, aquest termini es podrà ampliar fins als sis mesos.

 • Vacunació per a desplaçaments a l'exterior

  Acordeón de Vacunació per a desplaçaments a l'exterior

  Em vaig a l'estranger i em diuen que he de posar-me determinades vacunes. Com estan cobertes?

  VIATGES INTERNACIONALS

  Les vacunes obligatòries o recomanades a rebre depenen del lloc del viatge i de les circumstàncies de cada viatger, per la qual cosa es recomana consultar amb la pàgina web de l'Autoritat competent en sanitat exterior i acudir a un centre de vacunacions internacionals del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

  VACUNES OBLIGATÒRIES

  La vacuna contra la febre groga està sotmesa a reglamentació internacional i és obligatòria per a entrar en alguns països. Solament s'administra en els Centres de Vacunació autoritzats, on s'expedeix el Certificat de Vacunació Internacional.

  També és obligatòria la vacuna contra la meningitis meningocòccica per a viatjar a Aràbia Saudita, durant el període de peregrinació a la Meca. La seua normativa és idèntica a la de la febre groga.

  La taxa per l'administració d'aquestes i altres vacunes està regulada en l'art. 29 de la Llei 13/1996 de 30 de desembre, constituint el fet imposable de la taxa, “la vacunació contra les malalties contemplades en el Reglament Sanitari Internacional, així com qualsevol altra sol·licitada per l'interessat, i l'expedició del certificat de vacunació internacional”.

  En ser el subjecte passiu de la taxa la persona que sol·licita el servei, no procedeix el seu reintegrament, excepte quan el desplaçament a l'estranger del mutualista estiga originat per raons de servei.

  VACUNES I MEDICAMENTS RECOMANATS

  Com s'exposa en el punt anterior, els Centres de Vacunació poden aplicar taxes per la dispensació i/o administració de determinades bovines i medicaments, que no serien reintegrades per Muface. Per açò, abans de seguir les recomanacions és aconsellable que s'informe sobre el possible accés als medicaments indicats, a través de la seua Entitat d'adscripció o mitjançant prescripció en recepta de Muface i dispensació en oficina de farmàcia.

  En aquest sentit, i a títol merament orientatiu, cal informar que en el moment present són dispensables en oficina de farmàcia mitjançant recepta de Muface les següents bovines: tuberculosi, hepatitis A (previ visat d'inspecció), còlera i febre tifoidea; així com els antipalúdics dotats de cupó precinte.

  Muface cobreix el reintegrament parcial de determinats medicaments antipalúdics no comercialitzats a Espanya i adquirits a través de medicaments estrangers.

 • Tècniques de reproducció assistida

  Acordeón de Tècniques de reproducció assistida

  Cobreix MUFACE els tractaments de reproducció assistida si la dona està adscrita a un Règim Seguretat Social diferent al gestionat per la Mutualitat?

  No. Amb independència de qual siga el membre de la parella que present el factor principal de l'esterilitat i atès que actualment solament és possible l'aplicació de les tècniques de Reproducció Assistida en la dona, la cobertura de les mateixes haurà de realitzar-la el Règim de la Seguretat Social que li presta a ella l'assistència sanitària.

 • Programes preventius

  Acordeón de Programes preventius

   Respecte del col·lectiu adscrit a Entitat de Segur:

  L'Entitat realitzarà les actuacions establides en l'apartat 3.1. de l'Annex II del Reial decret 1030/2006 i, si escau, de la seua actualització, que inclouen:

  1. Vacunacions en tots els grups d'edat i, si escau, grups de risc, segons el calendari de vacunació del Sistema Nacional de Salut i les administracions sanitàries competents.

  2. Indicació i administració, si escau, de quimioprofilaxi antibiótica en els contactes amb pacients infecciosos per als problemes infectocontagiosos que així ho requerisquen.

  3. Activitats per a prevenir l'aparició de malalties actuant sobre els factors de risc (prevenció primària) o per a detectar-les en fase presintomática mitjançant garbellat o diagnòstic precoç (prevenció secundària):

  A. Del càncer de mama: Garbellat amb mamografia cada dos anys en les dones majors de 50 anys.
  B. Del càncer de coll d'útero: Citologia de Papanicolaou en dones de 25-65 anys. Al principi, 2 citologies amb una periodicitat anual i després cada 3-5 anys, de conformitat amb les pautes recomanades per les Societats Científiques. A les dones majors de 65 anys sense citologies en els últims 5 anys se'ls oferiran 2 citologies amb periodicitat anual i, si són normals, no es proposaran més intervencions. No s'oferirà garbellat en les dones que no han tingut relacions sexuals, ni a les dones amb histerectomía total.
  C. La freqüència del garbellat per a la prevenció secundària del càncer de coll uterí o de mama podrà ser major quan així estiga indicat pel ginecòleg en funció de criteris de major risc (genètic o altres factors).

  La entitat mèdica o la  oficina de Muface de la seua província li informarà del calendari de vacunació en la seua Comunitat Autònoma, adreces i horaris dels centres on es duen a terme les vacunacions i els programes de prevenció.

   Respecte del col·lectiu adscrit al Servei públic de salut/INSS

  En el centre de salut li informaran dels programes preventius en la seua Comunitat Autònoma i centres on es duen a terme.