accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestaciones Sanitarias

 • Concertos de asistencia sanitaria

  Acordeón de Concertos de asistencia sanitaria

  Onde podo atopar o texto dos concertos subscritos coas entidades?

  Na páxina web Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional, atopará o concerto subscrito coas entidades de seguro e o asinado co Instituto Nacional da Seguridade Social . Tamén llo facilitarán na súa  Oficina de Muface .

  Que son as prestacións adicionais das entidades concertadas?

  As prestacións adicionais son servizos ofrecidos polas entidades de seguro concertadas, que se ofertan por estas ademais dos incluídos no Concerto. Son gratuítas ou ben con desconto.

 • Tarxeta sanitaria

  Acordeón de Tarxeta sanitaria

  Que é a tarxeta sanitaria e quen a facilita?

  É a que expide a entidade médica á que está adscrito o mutualista e só ten validez para acceder aos servizos que proporciona a mesma. A entidade, unha vez que MUFACE lle comunica o alta, emite a tarxeta sanitaria que envía ao domicilio do mutualista no prazo máximo de sete días hábiles desde a efectiva comunicación. Se a entidade aínda non emitiu a tarxeta, pode Vd. utilizar os servizos médicos presentando o seu Documento de Afiliación a MUFACE.

  A comunicación do alta dos beneficiarios ás entidades realízaa MUFACE diariamente, de forma electrónica.

 • Talonarios de receitas

  Acordeón de Talonarios de receitas

  Como podo solicitar uns talonarios de receitas?

  Vexa esta sección, LIGAZÓN , Por favor, non acuda ás nosas oficinas a solicitar talonarios, xa que hai sete medios alternativos ao presencial

  Podo solicitar un talonario de receitas por internet?

  Si, 24 horas ao día, todos os días do ano e sen necesidade de desprazarse, a través de nosa  Sede Electrónica. 

  • Con certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@vepin. Non require rexistro previo. Permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.
  • Tamen pode realizarse a través da App Móbil, tendo que rexistrarse previamente na Sede Electrónica de MUFACE. O usuario será o número de DNI/NIE do titular de MUFACE. Permite elixir en que dirección se recíbe o talonario de receitas. Se desexa rexistrarse, entre aquí.

  Vexa aquí(Abre en nueva ventana) o noso folleto explicativo sobre solicitude electrónica dos talonarios.

   

  Como podo pedir un talonario de receitas por outros medios?

  Remitindo á súa Oficina de MUFACE por correo o  MODELO de impreso (Abre en nueva ventana) que poderá descargarse da páxina web ou, na súa falta, enviando un escrito de petición á devandita Oficina, onde faga constar os datos correspondentes (nome e apelidos, nº de afiliación, obxecto da solicitude, nº do talonario anterior ou da última receita do mesmo) e data e firma.

  Podo solicitar máis dun talonario?

  Só en caso de familias numerosas ou enfermidades crónicas, achegando informe médico. Nestes casos poderanse entregar dous talonarios.

  Quero solicitar un talonario de receitas, pero estou desprazado fóra do meu domicilio habitual . Pódenmo enviar a outras direccións?

  Por Internet, se accede á nosa  Sede Electrónica co seu DNIe ou certificado electrónico recoñecido, Cl@ve Permanente ou CL@VEPIN,  ao facer a petición pode modificar a dirección que aparece na pantalla. Este cambio é PUNTUAL e non se reflicte nos datos que figuran na base de datos de MUFACE, nin serve para futuros envíos.Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

  Tamén pode solicitalo na Oficina de MUFACE enviando por correo o  MODELO de solicitude(Abre en nueva ventana) que figura na páxina web, documento onde pode comunicar calquera cambio no domicilio de envío.

  Teño talonarios de receitas de distintas épocas Pódoos seguir utilizando?

  Non, só son válidos os talonarios de cor azul ou gris cuxas dimensións sexan de 22 por 12 centímetros e que na parte inferior figure o código de receita alfanumérico composto pola letra Y seguida de 11 díxitos.

  Cos talonarios de receitas que non son válidos Que fago?

  Pode depositalos nos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas da Mutualidade para a súa destrución.

  Que fago se a Oficina de farmacia rexéitame unha receita que non cumpre os requisitos anteriores de tamaño ou coa estrutura de datos distintos e, sobre todo, sen codificación alfanumérica?

  É necesario que o facultativo lle prescriba novamente o medicamento en receita válida, se non dispón doutro talonario deberá solicitar un novo polos procedementos indicados nas preguntas anteriores.

 • Visado de receitas

  Acordeón de Visado de receitas

  Hai que achegar algunha documentación para o visado dunha receita?

  Normalmente, xunto con a primeira receita, hai que acompañar un informe do médico especialista da entidade, onde conste o diagnóstico, o tratamento prescrito, posología e duración do tratamento. Este informe ten validez polo período indicado no mesmo e, como máximo, dun ano.

  Onde podo obter o modelo de informe médico para visado?

  Na páxina web Prestacións farmacéutica, Dispensación con receita en oficina de farmacia , ou pode solicitalo persoalmente ou por correo postal en calquera Oficina de Muface.

  Como podo tramitar o visado dunha receita?

  Persoalmente ou por correo postal en calquera Oficina de Muface.

  A miña filla recentemente nacida non pode tomar leite. O pediatra fíxome unha receita para que a compre na farmacia e díxome que fale con MUFACE porque teñen que autorizarma (alerxia á lactosa ou intolerancia á proteína da vaca en recentemente nados). Que teño que facer?

  Ademais da receita, o médico ten que cumprimentar tamén un protocolo cuxo MODELO atopará na páxina web. Ambos os documentos deberá presentalos ou envialos por correo postal á súa Oficina de MUFACE.

  a) Se a súa filla é alérxica á lactosa, o protocolo a cumprimentar é o de TRATAMENTOS DIETOTERÁPICOS ( I.10A)

  b) Se a alerxia ou a intolerancia é á proteína do leite de vaca, o protocolo a cumprimentar é NUTRICIÓN ENTERAL DOMIICILIARIA ( I.10B)

  Tanto nun caso como noutro o tratamento finánciase ata os 24 meses de idade.

  O especialista da entidade prescribiume unha vacina para a alerxia e teño que encargala na Farmacia, onde me din que MUFACE ten que autorizala (Vacúas antialérgicas e bacterianas). Se é así, que debo facer?

  En efecto, as receitas de vacinas antialérgicas (extractos hiposensibilizantes) e as vacúas bacterianas, individualizadas, deben ser visadas previamente en a Oficina de Muface , onde debe Vd. presentar ou enviar por correo postal:

  • Receita do especialista acorde á patoloxía en tratamento (Alergólogo, Pediatra, Otorrino, Neumólogo ou Dermatólogo).
  • Informe do especialista onde conste o Laboratorio fabricante do produto.
 • Asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro

  Acordeón de Asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro

  Como cobre MUFACE a asistencia sanitaria nos desprazamentos temporais ao estranxeiro?

  Mediante un sistema xeral de reintegro de gastos xestionado directamente polos Servizos Provinciais e Oficinas Delegadas.

  Na nosa páxina web atopará información extensa sobre gastos cubertos e documentación que debe presentarse para solicitar o reintegro dos gastos ocasionados pola asistencia sanitaria no estranxeiro.

  Temos dereito os beneficiarios de MUFACE á Tarxeta Sanitaria Europea cando viaxamos aos países da Unión Europea?

  O titular do documento pódeo solicitar para el e para os seus beneficiarios. Tanto se o pide por internet coma se o xestiona persoalmente, obterao de forma inmediata:

  • Sede electrónica de MUFACE . Por este procedemento poderase obter as 24 horas do día, todos os días do ano, sen desprazamentos, a través de certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@vepin. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.
  • Con entrega en man, ao solicitalo na Oficina de MUFACE persoalmente. Debe presentar o documento de afiliación. O mutualista poderá autorizar a algún dos seus beneficiarios maiores de idade ou a un terceiro maior de idade que realice a solicitude ou solicitudes no seu nome. A autorización debe constar por escrito e acompañarse fotocopia do DNI de quen autorizase.
  • Por calquera dos medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Neste caso, o Certificado Provisional Sustitutorio enviarase ao domicilio que indique o mutualista.
  • Pola App Móvil de Muface, se desexa rexistrarse, entre aquí.

  Como podo solicitar o Certificado Provisional Sustitutorio da Tarxeta Sanitaria Europea (CPS) e canto tardan en expedilo?

  Os mutualistas poden solicitalo a través de:

  * Sede electrónica de MUFACE : mediante certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e Cl@vepin. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

  *As oficinas de MUFACE, para iso, seleccione nas nosas Oficinas 

  *Por calquera dos medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O CPS obterase de forma inmediata, é preciso imprimilo se se solicita a través da sede electrónica de MUFACE ou se obterá en man no mesmo acto cando se solicite nunha oficina.

  Nas tres vías anteriores o mutualista pode solicitar o seu TSE/CPS e/ou a dos seus beneficiarios. Se xa dispón da súa, pode solicitar de forma independente a dos seus beneficiarios.

   Cal é o prazo de validez da Tarxeta Sanitaria Europea?

  O período de validez consta na propia TSE e terá unha vixencia de dous anos, tanto para o titular como para os seus beneficiarios.(*)

  A utilización da TSE/CPS durante o seu período de validez atópase condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do Regulamento (CE) 883/2004.

  (*) Se viaxas ao Reino Unido, teña en conta que, despois da saída dese Estado da Unión Europea, a validez da súa TSE ou CPS alí finaliza o 31 de decembro de 2020. Infórmese antes de viaxar na nosa páxina web e no Ministerio de Asuntos Exteriores . Con todo, o sistema de reembolso previsto na lexislación nacional específica de MUFACE non está afectado polo BREXIT.

  Como se solicita a Tarxeta Sanitaria Europea?

  Os mutualistas poden solicitala en:

  • Sede electrónica de MUFACE , 24 horas ao día, 365 días ao ano, sen desprazamentos, mediante: certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e Cl@vepin. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.
  • Acudindo ás nosas Oficinas , é dicir, Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE
  • Por calquera dos medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Poderase solicitar a TSE (non o CPS) a través de correo ordinario ou de fax dirixido preferentemente ao Servizo Provincial ou Oficina Delegada de adscrición do mutualista. A solicitude deste tipo deberá ir asinada polo solicitante. A TSE enviarase exclusivamente ao domicilio do mutualista que figura na base de datos do Organismo.
  • A través de la App Móvil de Muface. Se desexa rexistrarse entre aquí.

  A TSE recibirase no domicilio indicado polo solicitante nun prazo de 10 días.

  O CPS obterase de forma inmediata, imprimíndoo se se solicita a través da sede electrónica de MUFACE ou entregándose en man no mesmo acto ao solicitante nas oficinas.

  Nas tres vías anteriores o mutualista pode solicitar o seu TSE/CPS e/ou a dos seus beneficiarios. Se xa dispón da súa, pode solicitar de forma independente a dos seus beneficiarios.

  Igualmente, o mutualista pode autorizar a algún dos seus beneficiarios maiores de idade ou a un terceiro, maior de idade, que realice a solicitude no seu nome. En tal caso, MUFACE esixirá a presentación da autorización escrita para realizar a solicitude, que incluirá o nome e número de afiliación do mutualista e o nome e DNI da persoa autorizada.

  Cal é o prazo de validez do Certificado Provisional Sustitutorio da Tarxeta Sanitaria Europea?

  De ata 30 días. Se fose necesario para unha duración maior, o titular deberá solicitalo persoalmente na Oficina, e é imprescindible xustificar documentalmente as razóns polas que a estancia vai superar os 30 días e non se pode solicitar a TSE (*)

  (*) Se viaxa ao Reino Unido, teña en conta que, despois da saída dese Estado da Unión Europea, a validez da súa TSE ou CPS alí finaliza o 31 de decembro de 2020. Infórmese antes de viaxar na nosa páxina web

  Ao ter dereito á tarxeta sanitaria europea, xa non podo utilizar o sistema de reintegro de gastos?

  Si. Xunto co sistema de cobertura a través de CPS/TSE nos países da Unión Europea, MUFACE mantén o sistema xeral de reintegro de gastos por asistencia sanitaria recibida en desprazamentos temporais ao estranxeiro.

  A miña filla vaise de viaxe de estudos fóra de España e pídenme algún documento que acredite que ten cobertura de asistencia sanitaria no estranxeiro. Que documento me póde facilitar MUFACE?

  O Certificado de cobertura de asistencia sanitaria no exterior, que ten como finalidade acreditar ante calquera entidade pública ou privada que o titular ou os seus beneficiarios dispoñen de cobertura do custo da asistencia sanitaria nos desprazamentos temporais ao estranxeiro, cunha duración máxima de dous meses desde o inicio do desprazamento. O reintegro dos gastos que se produzan, no seu caso, deberá ser solicitado polo titular na súa Oficina de MUFACE, tal e como establece a normativa vixente.

  Se os estudos vanse a cursar nalgún estado da Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou Suíza, coa TSE é suficiente acreditación.

  Como podo obter un certificado de cobertura de asistencia sanitaria no exterior?

  Pode obtelo 24 horas ao día, 365 días ao ano, sen necesidade de desprazarse, a través  da Sede electrónica de MUFACE . Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

   

  Pode tamén acudir a  As nosas Oficinas en horario de atención ao público.

  O prazo máximo de cobertura para desprazamentos por motivos privados é de dous meses desde o inicio do desprazamento, e no caso de desprazamentos por motivos profesionais o prazo será o período de tempo que dure a estancia profesional no estranxeiro.

 • Medicamentos e produtos sanitarios

  Acordeón de Medicamentos e produtos sanitarios

  Xubileime Teño que seguir abonando o 30% do importe dos medicamentos?

  Si. Os mutualistas, tanto activos como xubilados, e os seus beneficiarios, así como os viúvos ou orfos, participan mediante o pago dun 30 por 100 do prezo de venda ao público dos medicamentos e demais produtos sanitarios, sen prexuízo daqueles supostos en que a normativa sanitaria vixente estableza outra cantidade porcentual ou un tope máximo de participación na dispensación.

  Pode expedir receitas un médico que non pertenza á entidade médica á que está adscrito o mutualista?

  Non. As receitas sempre deben ser prescritas por un facultativo da entidade médica elixida

  Teño unha patoloxía crónica, como pode o meu médico prescribirme a medicación para evitar continuas visitas?

  Nos casos de tratamentos crónicos, o modelo de receita de MUFACE permite ao facultativo a prescrición nun mesmo acto médico de varias receitas, dun mesmo medicamento, consignando as distintas datas previstas de dispensación (dispensación renovable).

  Con carácter xeral, o prazo máximo de duración do tratamento que pode ser prescrito nunha receita é de tres meses. No entanto, no caso dos tratamentos crónicos de medicamentos suxeitos a dispensación renovable, devandito prazo poderase ampliar ata o seis meses.

 • Vacinación para desprazamentos ao exterior

  Acordeón de Vacinación para desprazamentos ao exterior

  Voume ao estranxeiro e dinme que teño que porme determinadas vacinas. Como están cubertas?

  VIAXES INTERNACIONAIS

  As vacinas obrigatorias ou recomendadas a recibir dependen do lugar da viaxe e das circunstancias de cada viaxeiro, polo que se recomenda consultar coa páxina web da Autoridade competente en sanidade exterior e acudir a un centro de vacinacións internacionais do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

  VACINAS OBRIGATORIAS

  A vacina contra a febre amarela está sometida a regulamentación internacional e é obrigatoria para entrar nalgúns países. Soamente adminístrase nos Centros de Vacinación autorizados, onde se expide o Certificado de Vacinación Internacional.

  Tamén é obrigatoria a vacina contra a meninxite meningocócica para viaxar a Arabia Saudita, durante o período de peregrinación á Meca. A súa normativa é idéntica á da febre amarela.

  A taxa pola administración destas e outras vacinas está regulada no art. 29 da Lei 13/1996 de 30 de decembro, constituíndo o feito impoñible da taxa, “a vacinación contra as enfermidades contempladas no Regulamento Sanitario Internacional, así como calquera outra solicitada polo interesado, e a expedición do certificado de vacinación internacional”.

  Ao ser o suxeito pasivo da taxa a persoa que solicita o servizo, non procede o seu reintegro, salvo cando o desprazamento ao estranxeiro do mutualista estea orixinado por razóns de servizo.

  VACINAS E MEDICAMENTOS RECOMENDADOS

  Como se expón no punto anterior, os Centros de Vacinación poden aplicar taxas pola dispensación e/ou administración de determinadas vacinas e medicamentos, que non serían reintegradas por Muface. Por iso, antes de seguir as recomendacións é aconsellable que se informe sobre o posible acceso aos medicamentos indicados, a través da súa Entidade de adscrición ou mediante prescrición en receita de Muface e dispensación en oficina de farmacia.

  Neste sentido, e a título meramente orientativo, cabe informar que no momento presente son dispensables en oficina de farmacia mediante receita de Muface as seguintes vacúas: tuberculose, hepatite A (previo visado de inspección), cólera e febre tifoidea; así como os antipalúdicos dotados de cupón precinto.

  Muface cobre o reintegro parcial de determinados medicamentos antipalúdicos non comercializados en España e adquiridos a través de medicamentos estranxeiros.

 • Técnicas de reprodución asistida

  Acordeón de Técnicas de reprodución asistida

  Cobre MUFACE os tratamentos de reprodución asistida se a muller está adscrita a un Réxime Seguridade Social distinto ao xestionado pola Mutualidade?

  Non. Con independencia de cal sexa o membro da parella que presente o factor principal da esterilidad e dado que actualmente só é posible a aplicación das técnicas de Reprodución Asistida na muller, a cobertura das mesmas deberá realizala o Règimen da Seguridade Social que lle presta a ela a asistencia sanitaria.

 • Programas preventivos

  Acordeón de Programas preventivos

   Respecto do colectivo adscrito a Entidade de Seguro:

  A Entidade realizará as actuacións establecidas no apartado 3.1. do Anexo II do Real Decreto 1030/2006 e, no seu caso, da súa actualización, que inclúen:

  1. Vacinacións en todos os grupos de idade e, no seu caso, grupos de risco, segundo o calendario de vacinación do Sistema Nacional de Saúde e as administracións sanitarias competentes.

  2. Indicación e administración, no seu caso, de quimioprofilaxis antibiótica nos contactos con pacientes infecciosos para os problemas infectocontagiosos que así o requiran.

  3. Actividades para previr a aparición de enfermidades actuando sobre os factores de risco (prevención primaria) ou para detectalas en fase presintomática mediante cribado ou diagnóstico precoz (prevención secundaria):

  A. Do cancro de mama: Cribado con mamografía cada dous anos nas mulleres maiores de 50 anos.
  B. Do cancro de pescozo de úterou: Citología de Papanicolaou en mulleres de 25-65 anos. Ao principio, 2 citologías cunha periodicidade anual e despois cada 3-5 anos, de conformidade coas pautas recomendadas polas Sociedades Científicas. Ás mulleres maiores de 65 anos sen citologías nos últimos 5 anos ofreceránselles 2 citologías con periodicidade anual e, se son normais, non se proporán máis intervencións. Non se ofrecerá cribado nas mulleres que non tiveron relacións sexuais, nin ás mulleres con histerectomía total.
  C. A frecuencia do cribado para a prevención secundaria do cancro de pescozo uterino ou de mama poderá ser maior cando así estea indicado polo xinecólogo en función de criterios de maior risco (xenético ou outros factores).

  A entidade médica ou a  oficina de Muface da súa provincia informar o calendario de vacinación na súa Comunidade Autónoma, direccións e horarios dos centros onde levan a cabo as vacinacións e os programas de prevención.

   Respecto do colectivo adscrito ao Servizo público de saúde/INSS

  No centro de saúde informar os programas preventivos na súa Comunidade Autónoma e centros onde levan a cabo.