accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Avís Important

RECORDI:

A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions Dentàries i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions Dentàries" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu Electrònica. Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve.

Els mutualistes jubilats, beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds EN PAPER els mesos de març o octubre, El mes de maig ha estat inhabilitat per l'estat d'alarma, a causa de la pandèmia de coronavirus.Vegi nostra secció Informació Coronavirus. Pot presentar les seves sol·licituds quan ho desitgin a través del procés electrònic l'enllaç del qual apareix més a baix, amb la identificació electrònica requerida.

ADVERTIMENT SOBRE ESMENES: A partir del dia 1 de juny ja poden resoldre's tots els expedients  que estiguin pendents, i es reprèn el còmput dels terminis per resoldre (a efectes, entre uns altres, del silenci administratiu). Aquesta previsió ha de tenir-se molt en compte si el mutualista tenia pendent un requeriment d'esmena de documentació de qualsevol prestació, com pot ser una sol·licitud de dentaria o ocular, perquè el mateix 1 de juny el termini es reprèn. Si transcorregut el termini restant no presenta el requerit, se li donarà per desistit de la sol·licitud. No obstant això, podrà tornar a presentar una altra sol·licitud si el termini de prescripció ( 5 anys) des del fet causant no ha finalitzat.

Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o  software afegit, i pot registrar-se  presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de Muface que realitzen el registre Cl@ve, conegui aquí quines són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entri aquí

Prestacions DentàriesVentana nueva

Prestacions OcularsVentana nueva