accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Avís Important

RECORDE:

A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions *Dentarias i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions *Dentarias" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu Electrónica.

Els mutualistes jubilats, beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds EN PAPER els mesos de març o octubre.(*)

(*) VEGI EL NOSTRE AVÍS PER Al MES DE MARÇ DE 2021 en:

Pot presentar les seves sol·licituds quan ho desitgin a través del procés electrònic l'enllaç del qual apareix més a baix, amb la identificació electrònica requerida.

Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o programari afegit, i pot registrar-se presencialment o de forma telemàtica.

Si desitja registrar-se en Cl@ve, li recomendamos que ho sol·liciti a través d'Internet, fent el següent:

Per a informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací

Prestacions DentariasVentana nueva

Prestacions OcularsVentana nueva