accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Aviso Importante

LEMBRE:

A partir do 1 de marzo de 2019, os mutualistas obrigatorios en activo deberán presentar as solicitudes de Prestacións Dentarias e Oculares utilizando os procesos electrónicos "Solicitude de Prestacións Dentarias" e "Solicitude de Prestacións Oculares" da nosa Sede Electrónica. Para iso, deben obter certificado dixital, DNI electrónico, ou a identificación Cl@ve.

Os mutualistas xubilados, beneficiarios a título propio e mutualistas voluntarios poderán presentar solicitudes EN PAPEL os meses de marzo ou outubro, O mes de maio foi inhabilitado polo estado de alarma, debido á pandemia de coronavirus.Vexa nosa sección Información Coronavirus. Pode presentar as súas solicitudes cando o desexen a través do proceso electrónico cuxo ligazón aparece máis abaixo, coa identificación electrónica requirida.

ADVERTENCIA SOBRE SUBSANACIONES: A partir do día 1 de xuño xa poden resolverse todos os expedientes  que estean pendentes, e renóvase o cómputo dos prazos para resolver (a efectos, entre outros, do silencio administrativo). Esta previsión ha de terse moi en conta se o mutualista tiña pendente un requirimento de subsanación de documentación de calquera prestación, como pode ser unha solicitude de dentaria ou ocular, porque o mesmo 1 de xuño o prazo renóvase. Se transcorrido o prazo restante non presenta o requirido, daráselle por desistido da solicitude. No entanto, poderá volver presentar outra solicitude se o prazo de prescrición ( 5 anos) desde o feito causante non finalizou.

Cl@ve permitiralle acceder a determinadas prestacións e a outros moitos servizos das administracións públicas sen necesidade de cartón ou software engadido, e pode rexistrarse presencialmente ou de forma telemática. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, pode acudir a unha das oficinas de Muface que realizan o rexistro Cl@ve, coñeza aquí cales son, e para informarse sobre outras oficinas ou medios de facelo, entre aquí

Prestacións DentariasVentana nueva

Prestacións OcularesVentana nueva