accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

INFORMACIÓ SOBRE CORONAVIRUS PER A MUTUALISTES

En aquest apartat vostè pot veure la informació general i, entrant en els subapartats del menú lateral esquerre, els diferents continguts que poden interessar-li.

INFORMACIÓ GENERAL I PROTOCOLS DEL MINISTERI DE SANITAT

L'alerta sanitària internacional decretada per l'OMS a causa de la pandèmia de coronavirus està sent coordinada a Espanya pel Ministeri de Sanitat. Aquest departament és considerat autoritat en virtut del previst en el Reial decret 463/2020, de14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.(enllaç a text consolidat  amb la modificació efectuada per Reial decret 465/2020 de 17 de  març).

D'aquest Reial decret, que afecta a tot el territori nacional, convé destacar que el Ministeri de Sanitat, sota la direcció del President del Govern, és l'òrgan delegat competent per garantir els serveis sanitaris, i, si escau, per aplicar qualsevol de les mesures previstes en l'art. 11 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge (enllaç). Tots els recursos públics i privats sanitaris i farmacèutics poden ser mobilitzats per l'autoritat competent delegada per atendre aquesta crisi sanitària, segons l'art. 13 del Reial decret.

S'ha de tenir en compte, a més, que està limitada la llibertat de circulació a les persones, tal com es detalla en el Reial decret 463/2020 ja citat, que es redueixen els transports públics i que la desobediència o resistència a les ordres de les autoritats competents pot ser sancionada conformement a la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny.

Continguts sanitaris d'interès:

Quant a continguts de caràcter general del Ministeri de Sanitat, els protocols d'actuació i informació actualitzada sobre la malaltia es poden consultar aquí. Trobarà gràfics explicatius de recomanacions sobre rentat de mans, qüestions domèstiques, de la distància de seguretat entre persones per evitar contagis,  i altres consells d'interès. Es recomana consultar diàriament la informació, doncs les instruccions del Ministeri de Sanitat poden canviar en funció del desenvolupament de l'epidèmia.

Entre altres pautes per a la prevenció de transmissió comunitària, la principal és respectar les mesures d'higiene i distància social. Si desitja estar informat de les normes dictades pel Govern d'Espanya i les comunitats autònomes durant aquesta crisi sanitària, li recomanem el Codi Electrònic gratuït que edita el BOE, en aquest enllaç.