accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

INFORMACIÓ SOBRE CORONAVIRUS PER A MUTUALISTES

En aquest apartat vostè pot veure la informació general i, entrant en els subapartats del menú lateral esquerre o a continuació d'aquest paràgraf introductori els diferents continguts que li poden interessar.

VACUNACIÓ COVID, VEUREI AQUEST ENLLAÇ

    *  AVÍS URGENT D'ACTUALIZACIÓ DE DADES,  oficines, talonaris..
    * Receptes i exempcions de visat, AVÍS.
    * Informació d'interès per mutualistas que no es poden desplaçar.
    * Cobertura MUFACE. què fer en cas de símptomes o possible contacte.
    * Elements d'higiene (Mascaretes).
    * Incapacitat temporal i prestació fill a càrrec.
    * PREGUNTES FREQÜENTS.

INFORMACIÓ GENERAL I PROTOCOLS DEL MINISTERI DE SANITAT

L'alerta sanitària internacional decretada per l'OMS a causa de la pandèmia de coronavirus està sent coordinada a Espanya pel Ministeri de Sanitat. Aquest departament és considerat autoritat d'acord amb el previst en el Reial Decret 463/2020,  14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, (enllaç a text consollidat  amb la modificació efectuada per Reial Decret 465/2020 de  17 de  març).

D'aquest Reial Decret, que afecta a tot el territori nacional, convé destacar que el Ministeri de Sanitat, sota la direcció del President del Govern, és l'òrgan delegat competent per garantir els serveis sanitaris, i, si escau, per aplicar qualsevol de les mesures previstes en l'art. 11 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge (enllaç). Tots els recursos públics i privats sanitaris i farmacèutics poden ser mobilitzats per l'autoritat competent delegada per atendre aquesta crisi sanitària, segons l'art. 13 del Reial decret.

L'estat d'alarma amb confinament nacional va ser estès temporalment gràcies a successives pròrrogues autoritzades pel Congrés, l'última de la quals és la que recull el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, i aquest estat es va estendre fins a les 00,00 hores del dia 21 de juny. El Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny,  de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19., (ENLLAÇ), estableix diferents mesures encaminades, entre altres finalitats, a evitar els rebrots en la situació de desescalada que s'iniciava., mentre es prolongués la situació de Crisi Sanitària. Entre elles, hi ha d'aplicació general al territori nacional, com l'obligació de portar mascareta en vies públiques i llocs tancats d'ús públic, mitjans de transport. etc...Altres mesures poden ser adoptades per les comunitats autònomes o els ajuntaments.

La situació actual quant als brots haguts en diferents zones d'Espanya pot veure's en aquest ENLLAÇ, pàgina web del Ministeri de Sanitat.

Continguts sanitaris d'interès:

Quant a continguts de caràcter general del Ministeri de Sanitat, els protocols d'actuació i informació actualitzada sobre la malaltia es poden consultar aquí . Trobarà gràfics explicatius de recomanacions sobre rentat de mans, col·locació de mesures de protecció, definició de contacte estret, qüestions domèstiques, de la distància de seguretat entre persones per evitar contagis,  i altres consells d'interès. Es recomana consultar diàriament la informació, doncs les instruccions del Ministeri de Sanitat poden canviar en funció del desenvolupament de l'epidèmia.

Entre altres pautes per a la prevenció de transmissió comunitària, la principal és respectar les mesures d'higiene i distància social, que són obligatòries. Si desitja estar informat de les normes dictades pel Govern d'Espanya i les comunitats autònomes durant aquesta crisi sanitària, li recomanem el Codi Electrònic gratuït que edita el BOE, en aquest enllaç.