accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
17/05/2021

Convocades les ajudes sociosanitàries de 2021

Ja estan convocades les ajudes de protecció sociosanitària durant 2021. S'ha incrementat la quantia en algunes ajudes, s'ha simplificat el programa per a malalts celíacs i s'amplia la tramitació digital de sol·licituds.

Augment de quanties i més tramitació electrònica

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui, 17 de maig, publica la Resolució de 5 de maig de 2021 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant 2021.

Simplificació i majors quanties

La convocatòria d'aquest any simplifica el programa d'ajudes per a malalts celíacs, i cada ajuda passa a tenir quantia única: 450 euros. D'altra banda, solament s'ha de presentar informe mèdic si l'ajuda no s'hagués sol·licitat en exercicis anteriors.

Per a la concessió de l'ajuda, s'estableix l'únic límit que la capacitat econòmica de la unitat de convivència no sigui superior a quatre vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

A més, s'incrementen les quanties al programa d'ajudes a malalts oncològics. D'aquesta manera, la quantia de les pròtesis capil·lars passa de 150 € a 175 €. A més, l'ajuda per a sostenidors post-mastectomia s'amplia a altres peces d'anàloga naturalesa i passa de 40 € a 50 €, mentre es manté el nombre màxim de dos a l'any.

Sol·licituds a través de la Seu Electrònica

En compliment de l'objectiu de facilitar la presentació de les sol·licituds als mutualistes, des d'aquest any poden presentar-se a través de la Seu Electrònica de MUFACE, utilitzant Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic, les següents sol·licituds:
* Totes les sol·licituds del programa d'ajudes per a malalts celíacs.
* Sol·licituds de la modalitat de manteniment i potenciació de la capacitat residual del programa d'ajudes per facilitar l'autonomia personal, tant si es tracta de la primera vegada que se sol·liciten com si s'han sol·licitat en convocatòries anteriors.
* Sol·licituds del programa d'ajudes per a malalts oncològics.

La tramitació de la resta de les ajudes es pot realitzar a través dels corresponents serveis provincials, prèvia sol·licitud:
* En les nostres oficines , sempre sol·licitant cita prèvia.
* Correu postal.
* El Registre Electrònic Comú (REC ) en aquest cas amb certificat digital o DNI electrònic.

Major consignació pressupostària

La consignació pressupostària de les ajudes per 2021 és de 8.397.000 euros, augmentant en més de 400.000 € respecte a l'any anterior.

En l'exercici 2020, les tres ajudes més sol·licitades van ser les ajudes per a malalts celíacs, les de manteniment i potenciació de la capacitat residual i les destinades a malalts oncològics.

La convocatòria d'ajudes per a protecció sociosanitària per 2021 manté vigents set programes d'ajudes, que atenen a malalts oncològics, celíacs, psiquiàtrics, persones drogodependents, o bé faciliten mitjans econòmics per millorar estades temporals en residències assistides, per prolongació d'efectes per a persones en situació de dependència, així com el citat anteriorment per facilitar l'autonomia personal.

Des del dia 18 de maig estarà disponible la informació detallada, accessos a la seu electrònica i impresos necessaris per a les sol·licituds a la pàgina web de MUFACE, en aquest ENLLAÇ.

Amb la convocatòria d'ajudes sociosanitàries 2021 la Mutualitat fa un nou avanç quant a transformació digital, simplificació i cobertura. S'amplien les línies d'ajuda que es poden sol·licitar en seu, se simplifiquen tràmits i es milloren les quanties, així com la consignació pressupostària disponible per vetllar per la salut i el benestar de les persones mutualistes.