accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
11/06/2021

Covid-19: Vacunació del personal en l'Exterior

D'acord amb el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, MUFACE ha comunicat ja als mutualistes destinats en l'Exterior com enviar a la Mutualitat les dades necessàries perquè s'administrin vacunes contra la Covid-19 a les persones d'aquest col·lectiu, aprofitant el seu eventual desplaçament a Espanya. El termini per enviar les dades acaba el 20 de juny.

Protocol específic del Ministeri de Sanitat

MUFACE, el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació i el Ministeri de Sanitat venen col·laborant des d'abril per adoptar un protocol en el qual la Mutualitat  aportarà a les autoritats sanitàries  les dades de localització del col·lectiu mutualista així com les seves possibles dates d'estada al nostre país, en el cas que no s'hagin pogut vacunar al seu país de destinació o residència, aprofitant el seu eventual desplaçament a Espanya.

El col·lectiu afectat en aquest cas concret és el de les persones mutualistes destinades en l'exterior i els seus beneficiaris i beneficiàries no vacunats al país de destinació o residència.  Cal recaptar dades d'identitat i contacte de tots ells, així com la seva adreça postal a Espanya i les dates possibles en què aquesta vacunació es pot produir. Aquestes dades, que poden enviar des d'avui, 11 de juny, han d'obrar en MUFACE, com a més tard, el 20 de juny.

El Ministeri de Sanitat assumeix l'administració de vacunes a aquest segment mutualista, disposant per a això els recursos que siguin necessaris.

Com aportar les dades

Després d'un primer correu enviat per MUFACE  a tot el col·lectiu el 30 d'abril, que avançava els objectius  del protocol, l'11 de juny, s'ha enviat un segon missatge per email. En aquest altre correu s'explica a cada titular mutualista com ha de enviar a la Mutualitat les dades necessàries d'aquelles persones, titulars o beneficiaris, que no han estat vacunades al seu país de destinació o residència, així com les dates en què aquesta inoculació es pot produir, aprofitant el seu eventual desplaçament a Espanya.

Així, en el cas que els titulars o beneficiaris es desitgin vacunar al nostre país, hauran de remetre les dades indicades a través del servei de seu electrònica l'accés de la qual es facilita en el correu, utilitzant Cl@ve, certificat digital o DNIe,  sempre abans del 20 de juny.

En el cas excepcional de tenir dificultats amb la remissió electrònica, s'arbitra un segon procediment, que s'explica en el correu electrònic enviat. No s'ha d'oblidar emplenar i signar els formularis específics per a això, i remetre'ls a l'adreça indicada no més tard de la data límit del 20 de juny. D'una altra manera, es posaria en risc la planificació del procés per part del Ministeri de Sanitat.

Com és habitual, MUFACE prestarà tota l'assistència possible en el procés, referida a la seva part en aquest protocol de salut pública, això és, la recollida i enviament de dades. Totes les consultes i dubtes sobre aquesta part del protocol seran ateses en l'email: exteriores@muface.es