accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
14/09/2021

MUFACE subhasta setze immobles

MUFACE procedirà a l'alienació per subhasta pública de setze immobles, tots urbans, situats a Barcelona, Guadalajara, Lleida, Madrid, Màlaga, Sevilla i Zaragoza. El termini de presentació d'ofertes finalitza l'11 de novembre a les 14:00

Es poden presentar ofertes fins a l'11 de novembre a les 14:00

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat anuncia l'alienació per subhasta pública de setze immobles de la seva propietat radicats en diferents províncies. Així figura a la pàgina web de la Societat Mercantil Estatal SEGIPSA (enllaç), encarregada de gestionar el procediment d'alienació.

La subhasta es realitzarà en dues crides amb proposicions a l'alça en sobre tancat. Els immobles, tots urbans, es troben situats a Guadalajara, Zaragoza, Sevilla, Lleida, Madrid, Barcelona i Màlaga.

El detall d'aquests immobles s'inclou en el plec de condicions, que obra a la disposició dels interessats tant a la pàgina web de MUFACE (enllaç) com la de SEGIPSA, en:

https://segipsa.es/.*galleries/documents/notícies/Subhasta_2021-11-11-PLEC.pdf

Terminis


L'últim dia per a la presentació d'ofertes és l'11 de novembre a les 14:00 hores i l'obertura d'aquestes es realitzarà en acte públic el 24 de novembre, a les 10:30 hores al carrer José Abascal 4, de Madrid.

Les visites als immobles es podran realitzar prèvia cita concertada i sempre que les condicions sanitàries derivades de la pandèmia de la Covid-19 ho permetin, fins al 10 de novembre, inclusivament. S'hauran de  concertar no més tard del 5 de novembre.

Per gestionar cita i per a qualsevol consulta sobre documentació i requisits, cal posar-se en contacte amb:

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A (SEGIPSA)