accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
06/07/2021

Signatura d'un conveni de col·laboració entre MUFACE i la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere

Entre les accions, destaquen l'engegada d'una prestació específica per a les víctimes de violència de gènere i la inclusió en el Concert d'assistència sanitària de mesures concretes de protecció a mutualistes que són víctimes de violència de gènere.

Es desenvoluparan conjuntament actuacions concretes en matèria de violència contra les dones, dirigides al col·lectiu de les mutualistes.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere (DGVG) i MUFACE, representades respectivament per M.ª Victoria Rosell Aguilar, delegada del Govern contra la Violència de Gènere, i per Myriam Pallarés, directora general de la Mutualitat, han signat el 5 de juliol un Conveni de col·laboració en matèria de violència de gènere. A l'acte de la signatura han assistit també la Sotsdirectora General de Coordinació Institucional en Violència de Gènere, Rebeca Colom Díaz, i la Cap de la Unitat de Suport de MUFACE, Elena Alonso Ventura. El Conveni no suposa càrregues econòmiques per a les parts i tindrà una durada de quatre anys.


El Conveni concreta una mesura prevista en el Pla MUFACE Avança i en el III Pla per a la igualtat de gènere en l'AGE

El conveni s'emmarca en el desenvolupament del III Pla per a la Igualtat de gènere en l'AGE i organismes públics vinculats o dependents d'ella. Aquest III Pla inclou l'Eix 5, “Violència contra les dones”, que consta de diverses mesures per erradicar-la mitjançant la formació i la sensibilització, així com l'elaboració de directrius i mesures per recolzar i protegir a la víctima de violència contra la dona. Més concretament, l'Eix 5 contemplava un Acord/Conveni de col·laboració entre MUFACE i la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere en matèria de violència de gènere, compromís que pren forma avui amb la signatura d'aquest Conveni.

D'altra banda, la signatura del Conveni compleix un dels compromisos previstos en el Pla MUFACE Avança que permetrà establir un marc de col·laboració entre les parts, per al desenvolupament conjunt d'actuacions en matèria de violència contra les dones entre el col·lectiu de mutualistes i persones beneficiàries en l'àmbit de MUFACE.


MUFACE implementa mesures concretes en la lluita contra la violència contra la dona.

D'acord amb els termes del conveni, la DGVG es compromet, entre d'altres, a desenvolupar actuacions de col·laboració a la planificació i execució d'actuacions de prevenció i sensibilització en la matèria en l'àmbit de MUFACE, així com als programes de formació de la Mutualitat.

MUFACE, per la seva banda, implementarà, entre d'altres, les següents actuacions: Col·laborar en la difusió de les campanyes de sensibilització i prevenció en matèria de violència contra les dones que el Ministeri d'Igualtat engegui; o incloure, entre les prestacions socials concedides per MUFACE una prestació específica per a les víctimes de violència de gènere o establir en el Concert l'obligació que els centres mèdics emetin i remetin, de conformitat amb la Llei, part de lesions als òrgans judicials competents quan detectin una situació de violència contra les dones que afecti a persones mutualistes o persones beneficiàries, així com la necessitat d'incloure la situació de violència en la història clínica d'aquestes.

Per a la Mutualitat, es tracta d'un conveni que estableix un marc de col·laboració indispensable per al compliment dels seus objectius estratègics, plasmats en el Pla MUFACE Avanza , en concret en el seu objectiu V, Sostenibilitat i Responsabilitat Social, dins de la seva Línia 2, Agenda 2030/ protecció i sensibilització.