accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
13/02/2020

El canvi d'entitat roman estable

Les dades sobre el primer període de canvi ordinari d'entitat de 2020 reflecteixen un nombre de permutes similar al de gener de 2019. Destaca un augment de les sol·licituds realitzades a través de la seu electrónica.

Augmenten les sol·licituds per via digital

Les dades relatives a gener de 2020 sobre el canvi ordinari d'entitat sanitària per part dels mutualistes de MUFACE amb prou feines reflecteixen moviments significatius respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Aquest ha estat el primer període de canvi des de l'entrada en vigor del nou Concert d'Assistència Sanitària 2020-2021, amb una més àmplia i actualitzada oferta de serveis. Igual que l'anterior acord, aquest també contempla un doble període de canvi ordinari d'entitat mèdica, en els mesos de gener i juny, tant per als mutualistes adscrits als serveis públics de salut com a les entitats asseguradores.

En xifres, al gener de 2020 s'han produït un total de 27.638 modificacions. Un nombre de permutes molt similar al de gener de 2019, que es va saldar amb 27.509 canvis, la qual cosa dona compte de l'absoluta estabilitat del sistema.

Respecte a la tipologia, no es pot marcar una tendència com a predominant, doncs els canvis responen a circumstàncies personals d'edat, patologia, tipus de beneficiaris o lloc de residència, entre altres variables. El nombre de persones que van canviar d'entitat concertada a l'INSS, o viceversa, i també entre les asseguradores, es manté pràcticament en els mateixos percentatges que al gener de 2019, amb un lleuger repunt de l'INSS, amb un 23 per cent, mentre que les entitats concertades aglutinen el restant 77 per cent de titulars i beneficiaris adscrits.

Del total, cal destacar que és l'entitat DKV Seguros la que més altes guanya en aquest últim període de canvi, 2.768 mutualistes. El repartiment en percentatges sobre el total de titulars mutualistes i per entitats concertades és el següent: SegurCaixa ADESLAS un 36 per cent, ASISA un 27 per cent, DKV Seguros un 13 per cent i, finalment, Igualatorio Cantàbria un 0.44%.


Seu electrònica

Sí cal ressaltar un augment significatiu en la tendència, cada vegada més consolidada, d'efectuar les sol·licituds a través de la seu electrònica: mentre que al gener de 2019 van utilitzar aquest servei un 16,7 per cent dels mutualistes, al gener de 2020 han estat un 55 per cent els que han optat per evitar el desplaçament a les oficines o el correu postal, la qual cosa suposa un important avanç en el procés de transformació digital en el qual està immersa la Mutualitat.