accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
02/09/2019

Alta electrònica de beneficiaris

En marcha el alta electrónica de beneficiarios

Ja està a la disposició de tots els mutualistes l'alta electrònica de beneficiaris, un nou servei que permetrà la tramitació de la sol·licitud via internet, sense desplaçaments a les oficines. MUFACE aferma així el seu procés de transformació digital, un dels objectius prioritaris del Pla d'Impuls 2017-2020.

Una gestió més ràpida i eficaç per tots els mutualistes

Des del 2 de setembre, tots els mutualistes poden tramitar l'alta de les seves persones beneficiàries a través de la Seu Electrònica de MUFACE. Aquest nou servei permetrà la presentació de la sol·licitud via internet, a fi de simplificar la seva gestió.

Amb aquesta mesura, MUFACE reforça la seva decidida aposta per l'ús de les noves tecnologies, un dels objectius definits com a prioritaris en el Pla d'Impuls 2017-2020.  En definitiva, es tracta de facilitar als mutualistes la seva relació amb l'Administració, dissenyant serveis que permetin gestions sense necessitat d'acudir a les nostres oficines.


Avanç digital

Amb aquesta, són ja 12 les tramitacions digitals noves a la disposició dels mutualistes des que va començar l'execució del Pla d'Impuls. Pràcticament totes les disponibles han passat a poder utilitzar-se amb identificacions comunes a través de la plataforma Cl@ve. Els serveis més utilitzats es poden tramitar digitalment i integrament, tals com l'obtenció de talonaris, la targeta sanitària europea, prestacions dentàries i oculars o prestacions assistencials.


Fàcil accés

El servei de “Alta electrònica de beneficiaris” està disponible a l'enllaç https://muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/515

En la pantalla inicial es recull informació sobre els familiars i assimilats a càrrec del mutualista, així com els requisits i la documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud per a l'accés condició de beneficiaris.

L'accés es realitzarà a través de Cl@ve, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica, per la qual cosa podrà utilitzar-se Cl@ve Permanent,  Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNi electrònic.


Menys documentació

Els documents necessaris podran ser facilitats per via electrònica, mentre que les dades que ja obren en poder de les administracions públiques no serà necessari que els aporti el mutualista, ja que serà MUFACE qui consulti aquesta informació, sempre que l'interessat autoritzi aquesta consulta.

La sol·licitud d'alta de beneficiaris s'inicia amb la petició del mutualista i finalitza amb una resolució, per tant, totes les actuacions es realitzaran dins de la mateixa sol·licitud electrònica, sense que el titular hagi de realitzar gestions en paper o formular altres sol·licituds per esmenar o respondre als requeriments de la Mutualitat. Es tracta, per tant d'un procés complet,  íntegrament electrònic.


Nous beneficiaris

En 2018, la Mutualitat comptava amb 488.774 beneficiaris a càrrec de mutualistes en alta, i es preveu que aquest any 2019 ingressin 30.000 nous mutualistes, per la qual cosa és clara l'oportunitat d'engegar aquest servei digital.  Per a més informació sobre qui poden acollir-se com a tals es pot consultar a la web de Muface a través del següent enllaç:  https://www.muface.es/muface_home/mutualistas/beneficiarios.html


Increment d'ús

Amb aquest nou servei Muface aferma el seu procés de transformació digital i  s'alinea amb la normativa vigent en matèria d'utilització de serveis comuns, augmentant la seguretat i assegurant la protecció de dades. Reflex d'aquest esforç és l'increment de l'ús d'aquest canal per part dels mutualistes, que va ser del 5,72% en 2018 respecte a l'exercici anterior i que en el primer semestre de 2019 ja ha suposat un augment del 14,4% comparat amb el mateix període del passat any.