accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
09/10/2019

Reunió del tercer Consell General de 2019

Reunión del tercer Consejo General de MUFACE

Les millores assistencials dels nous concerts sanitaris 2020-2021, l'històric augment del col·lectiu, que ja supera el milió de titulars, i els importants avanços en la implantació de la recepta electrònica van ser alguns dels temes tractats.

Asisa, Adeslas, Igualatorio Cantabria i DKV, en el nou Concert

El secretari d'Estat de Funció Pública, José Antonio Benedicto, ha presidit la tercera reunió del Consell General de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) del present exercici, al costat de Myriam Pallarés, secretària general de la Mutualitat.


Nous concerts sanitaris

Benedicto ha donat compte de la bona marxa de la tramitació dels nous concerts d'assistència sanitària per als anys 2020-2021, tant per a assistència sanitària en territori nacional com per als funcionaris destinats en l'exterior, i que comptarà amb les entitats asseguradores Asisa, Adeslas, Igualatorio Cantàbria i DKV.

La quantia dels nous concerts, autoritzats pel Consell de Ministres del 5 de juliol passat, ascendeix a gairebé 2.255 milions d'euros (el valor estimat és 2.254.970.839,91 euros), i s'han elaborat amb un increment de la prima fixa del 4,5%, per la qual cosa es recuperen els nivells de qualitat que demanda el col·lectiu i s'incorporen els nous serveis amb que el Govern està completant la cartera comuna del Sistema Nacional de Salut (SNS).

Els nous concerts contemplen també la incorporació del nou col·lectiu derivat de les últimes ofertes d'ocupació pública i els processos d'estabilització de personal temporal. En el període comprès entre 2019 i 2021 s'esperen 109.190 nous mutualistes joves.


Millores en la gestió       

El secretari d'Estat ha destacat les millores en la gestió que planteja el nou concert sanitari: “Es garanteix l'accés als mitjans que s'exigeix en cada nivell assistencial i, com a principal novetat, s'afegeix que si no existissin mitjans privats o públics concertats, l'entitat ho facilitarà prioritzant criteris de proximitat al domicili del mutualista i assumint el cost del transport”. Aquesta novetat que s'incorpora, respon a una petició demandada de manera reiterada en els últims anys per tot el col·lectiu.

Altres millores importants que planteja el nou concert són les referides als nous sistemes d'identificació digital del mutualista o l'impuls per a la creació d'un comparador de mitjans oferts per les diferents entitats asseguradores a la web de MUFACE. Així mateix, Benedicto ha ressaltat “l'esforç realitzat per part de tots perquè el concert 2020-2021 inclogui noves prestacions sanitàries, especialment en tractaments oncològics, de fecundació in vitro i prestacions ortoprotètiques”.


Rècord històric de titulars

Un dels punts de major rellevància abordats en el Consell ha estat el de l'evolució del col·lectiu protegit per la Mutualitat, que ha experimentat un notable increment, tal com ja es va constatar en l'exercici anterior. En el passat mes de setembre s'aconseguia un rècord històric de titulars: 1.009.079 que, al costat dels 479.238 beneficiaris, el col·lectiu de MUFACE aconsegueix ja la xifra d'1.488.317 mutualistes. Una evolució positiva recolzada, principalment, per les majors ofertes d'ocupació pública dels dos últims anys.

Una altra dada a destacar en aquest creixement del col·lectiu és que l'alça es basa en el considerable augment dels titulars i que l'edat mitjana de les noves incorporacions no arriba als 35 anys, la qual cosa prova l'evident fortalesa del sistema, doncs són ells els que suporten el model.


Avanços en la recepta electrònica

També s'ha informat al Consell sobre l'estat d'implantació de la recepta electrònica, tant pública com a privada, “un objectiu prioritari d'aquesta Secretaria d'Estat”, ha indicat Benedicto.

Pel que fa a la recepta electrònica pública, en els últims mesos s'han subscrit tres convenis per a la integració dels mutualistes en aquest sistema amb les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó i Cantàbria, que se sumen al conveni subscrit amb Extremadura. Així mateix, ja hi ha sis protocols d'integració signats amb Madrid, Galícia, Navarra, Múrcia, Astúries i Castella-la Manxa, als quals caldrà sumar molt ràpid  el conveni amb el País Basc i el protocol amb  la Comunitat Valenciana.

Benedicto ha afegit que, després de l'engegada del sistema a Aragó i Cantàbria el passat 1 de juliol, “existeix un alt grau de satisfacció entre professionals i pacients d'aquestes comunitats, fins al punt que en l'últim mes, el grau de prescripció de la recepta ha estat del cent per cent”.

Pel que fa al sistema de recepta electrònica per als mutualistes acollits a l'assistència sanitària privada, s'ha destacat que el passat 25 de juliol es van realitzar amb èxit proves d'interoperabilitat entre el sistema de recepta electrònica de MUFACE (SIREM) i el node de comunicacions del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF).


Premi de pintura

Finalment, José Antonio Benedicto ha recordat als membres del Consell que el passat 5 de setembre es va signar el conveni per a l'engegada de la 12ª edició del “Premi de Pintura BBVA per a mutualistes i empleats de MUFACE”, “una cita ja clàssica que gaudeix de gran arrelament entre els mutualistes i que ha aconseguit un alt nivell de qualitat i competitivitat en els últims anys”.