accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
21/06/2019

Ampliació de les ajudes al copagament farmacèutic

Ayudas asistenciales 2019

Les Ajudes Assistencials de 2019, publicades en el BOE, inclouen importants millores del copagament farmacèutic, entre elles l'increment fins als 15.000 euros del límit màxim de renda.

Es beneficien els mutualistes la renda dels quals no superi els 15.000 euros

El Butlletí Oficial de l'Estat de 21 de juny publica la Convocatòria d'Ajudes Assistencials per 2019 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) en la qual s'inclouen les millores del copagament farmacèutic aprovades el passat 18 de juny i que s'apliquen des de l'1 de juliol. Aquestes ajudes beneficien als mutualistes jubilats o perceptors de prestació d'orfandat o viduïtat que compleixin determinats requisits.

Entre els nous criteris cal destacar l'increment del límit màxim de renda, per sota del qual es poden percebre les ajudes al copagament farmacèutic, i que queda fixat en 15.000 euros, així com l'elevació de la quantia mínima, que passa de 10 a 50 euros.

Altres novetats són l'ampliació a tres mesos del període en el qual es poden sol·licitar les ajudes -entre juliol i setembre-, que s'abonaran, després de la seva aprovació, a la fi de l'exercici; i les facilitats per a la tramitació de les sol·licituds, que a més de presencialment o per correu es podran presentar a través de la seu electrònica de la Mutualitat.

La previsió és que aquest any els mutualistes que es beneficiïn d'aquesta mesura arribin als 2.000 i que l'ajuda mitjana percebuda sigui de 227 euros.

A fi de fomentar la difusió d'aquestes mesures, s'ha introduït en el llistat de prestacions de la pàgina web de MUFACE un epígraf específic de “Ajudes pel copagament farmacèutic”.