accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
25/02/2019

Ajudes dentàries i oculars per internet

Ayudas dentarias y oculares por internet

A partir de l'1 de març, els funcionaris en actiu hauran de tramitar les prestacions dentàries i oculars per via electrònica. Els jubilats podran seguir utilitzant l'imprès oficial, presencialment o per correu.

Els jubilats podran seguir utilitzant l'imprès en paper

A partir de l'1 de març, la tramitació de les prestacions de MUFACE més demandades, les dentàries i oculars, es realitzarà per via electrònica si els sol·licitants són funcionaris en actiu. La resta, jubilats, beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris, podran optar entre realitzar també les seves sol·licituds a través d'Internet o seguir utilitzant l'imprès oficial en paper, presencialment o per correu postal, però exclusivament en els mesos de març, setembre i octubre de cada any davant qualsevol Servei Provincial o Oficina Delegada de MUFACE.

Les dentàries i oculars, amb un total de 275.403 expedients resolts en 2018, suposen el 77% de les prestacions que concedeix la Mutualitat, per la qual cosa l'engegada d'aquesta mesura, que es complementa amb l'eliminació de l'exigència de presentar la sol·licitud i la documentació original en paper, agiliztarà notablement el procés de concessió d'aquestes ajudes, millorant paral·lelament els ràtios de qualitat de l'atenció personal a mutualistes i beneficiaris en les oficines de MUFACE.

Certificat digital, DNI electrònic o identificació Cl@ve

La sol·licitud via internet es farà des de Seu Electrònica de la Mutualitat, https://sede.muface.gob.es/. Per a això, cal comptar amb certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Aquesta última permet interactuar amb Muface sense necessitat de targeta o programari afegit.

La implantació de la via electrònica per emplenar aquestes sol·licituds, al costat de la consegüent eliminació de l'exigència de presentar la documentació original en paper, dóna compliment al que es disposa en la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a la Llei  40/2015, totes dues d'1 d'Octubre, que exigeixen a les administracions respectar en les seves actuacions els principis de simplicitat i claredat.

Amb aquesta resolució del director general de MUFACE, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat el dilluns 25 de febrer, es posen en pràctica aquests principis que, entre altres efectes, serviran per aclarir els dubtes que provoquen el 90 per cent de les esmenes.

MUFACE reforça significativament amb aquesta nova mesura la seva decidida aposta per l'ús de les noves tecnologies, un dels objectius definits com a prioritaris en el Pla d'Impuls 2017-2020.