accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
13/10/2020

Nou servei 060 per a talonaris

Solicitud talonarios 060

Ja està disponible el nou servei de sol·licitud de talonaris de receptes a través del telèfon 060. El sistema, totalment automatitzat, suposa una notable millora en l'atenció als mutualistes.

Millores en l'atenció i control de la distribució

MUFACE ha implantat un nou servei per sol·licitar talonaris de receptes, que es pot utilitzar a qualsevol moment sense subjecció a horari d'oficina o espera de contestació d'agent telefònic. A partir d'avui, 13 octubre, es podran sol·licitar els talonaris trucant al telèfon 060 mitjançant un servei automatitzat, amb el qual no es deriva la   trucada a l'Oficina d'Informació al Mutualista, que torna a la seva funció original i exclusiva de resoldre consultes.

Durant aquesta primera setmana, el nou servei conviurà amb els existents fins al moment i, a partir del 20 d'octubre,  tindrà ja efecte la nova normativa interna de control de talonaris, que persegueix racionalitzar el subministrament i sotmetre tots els canals a la normativa de protecció de dades i d'ús racional del medicament.

Com sol·licitar els talonaris a partir del 13 octubre

Els canals per sol·licitar un talonari de receptes a partir del 13 d'octubre seran els següents:
* Seu Electrònica amb Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic ( enllaç )
* App Mòbil amb registre previ en aquest enllaç
* Correu electrònic al Servei Provincial: enllaç
* Telèfon 060 (Diguin “Talonari MUFACE”)
* Correu postal

Com a mesura de racionalització, queden tancats els canals oberts excepcionalment a tots els mutualistes durant el passat estat d'alarma per poder sol·licitar talonaris: el telèfon dels Serveis Provincials i la petició a través del formulari web de MUFACE.

S'agilita amb aquesta mesura la gestió de l'Oficina d'Informació al Mutualista i els serveis provincials, que d'aquesta manera tindran capacitat suficient per atendre moltes més consultes - atenció personalitzada molt necessària en temps de pandèmia- i escurçar els temps de resposta.

Servei automatitzat: atenció permanent.

L'entrada en producció d'aquest nou servei 060 per a la sol·licitud de talonaris suposa un pas més de MUFACE en el seu propòsit de garantir l'atenció plena al mutualista els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. En ser un servei automatitzat, permet sol·licitar talonaris sense haver d'esperar la resposta d'un agent. Simplement cal dir “talonari MUFACE” i aportar després les dades d'identificació bàsiques (recordi tenir a mà el seu número de DNI i codi postal), de viva veu o teclejant els números que calguin. Si es desitja un SMS de confirmació, cal explicar també amb un número de telèfon.

Aquesta nova racionalització dels canals, al mateix temps que té en compte la  bretxa digital existent, dona preferència absoluta als que no exigeixen presència física –intentant així reduir els aforaments en les oficines per a una major seguretat i estalvi de temps en les gestions- i garantint sempre que es compleix la normativa relativa a Protecció de Dades, així com els controls que exigeix la legislació d'ús racional del medicament i la normativa de fàrmac-vigilància.

Límits per a opció pública

Així mateix, en la línia de garantir el control en la distribució, s'estableix ja el límit pel que fa al nombre de talonaris que poden sol·licitar anualment als mutualistes que són d'opció pública i gaudeixen ja de recepta electrònica: seran dos a l'any. Si excepcionalment necessiten més hauran de contactar amb el seu Servei Provincial.

Cap a la recepta concertada

L'ús obligat del  talonari per als mutualistes d'opció concertada és  transitori, en la mesura en què es tracta d'un sistema obsolet que ha de ser superat per la recepta electrònica, com a principal recurs digital dels mutualistes. En paral·lel, la Mutualitat segueix treballant intensament en col·laboració amb les entitats concertades, els col·legis de farmacèutics i diferents organismes públics i privats per implantar al més aviat possible la recepta electrònica concertada en tot el territori nacional, tal com ja la gaudeixen els mutualistes des del 4 de maig a Cantàbria.

Suggeriments per a millora del servei.

La Mutualitat està oberta a la col·laboració dels mutualistes per millorar el nou servei automatitzat del 060 a través del servei de Queixes i Suggeriments. Per fer arribar iniciatives de millora solament cal utilitzar el servei electrònic de la seu ( Enllaç ),  o bé descarregar l'imprès que allí apareix i enviar-ho a través d'altres registres o per correu postal.