accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
21/03/2020

Exempció de visats per l'estat d'alarma

S'ha aprovat l'exempció del visat de receptes en les oficines de MUFACE. Mentre duri l'estat d'alarma, es pot acudir directament a la farmàcia per adquirir els medicaments amb recepta.

Es garanteix l'accés als medicaments

Els mutualistes que estaven obligats a segellar les receptes en les oficines de MUFACE per a l'obtenció dels seus medicaments, per precisar autorització, podran adquirir els seus medicaments amb recepta directament en la farmàcia sense necessitat de fer aquest desplaçament, a causa de l'estat d'alarma en tot el territori nacional declarat pel Govern el passat 14 de març (Reial decret 463/2020, enllaç a text consolidat), davant l'emergència sanitària provocada pel COVID-19..

La mesura és d'especial importància, ja que, solament en 2019, es van prescriure amb visat un total de 952.000 medicaments, per un import de 67,28 milions d'euros.

En el BOE d'avui, 21 de març, es publica l'Ordre SND/266/2020 per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social, que inclou l'àmbit de MUFACE.

Entre d'altres, el Ministeri de Sanitat eximeix transitòriament de l'obligació d'estampillar el segell de visat de receptes d'aquells medicaments sotmesos (…) a reserves singulars consistents en la imposició de visat previ a la seva dispensació en la farmàcia.

Així mateix, en atenció als mutualistes que no siguin d'opció pública, l'Ordre Ministerial faculta a cada mutualitat a garantir l'accés a tractaments amb aquells medicaments sense cupó-precinte i que són dispensats en els serveis de farmàcia dels hospitals privats concertats, amb càrrec al pressupost de cada organisme (FDH).

Medicaments i productes amb visat: dades d'interès.

Entre els medicaments amb major nombre de prescripcions que precisen visat figuren els antitròmbics (anticoagulants), amb 330.00 envasos; els absorbents d'incontinència d'orina (150.000 aprox.) i els productes dietoteràpics (89.000 aprox.) Li segueixen els medicaments per a la demència (70.000 aprox.), els antidiabètics (60.000 aprox.) i els fàrmacs immunosupressors –per a la prevenció de rebutjos en trasplantaments i tractament de malalties autoimmunitàries- amb uns 56.000 envasos.

Les mesures aprovades avui pel Govern s'estendran fins a la fi de l'estat d'alarma i de les seves possibles pròrrogues.


Segueixin la nostra informació a la web, i en el nostre Twitter @MUFACEOFICIAL .Anirem actualitzant amb totes les novetats previstes quant a farmàcia i d'altres.