accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
16/01/2020

Programa antitabac de MUFACE

Ja està publicat el programa antitabac de MUFACE, un protocol d'actuació per a l'assistència al tabaquisme que es requereix per al finançament de medicaments antitabac.

Es garanteix l'assistència a tots els mutualistes

Ja està disponible a la web de MUFACE el protocol d'actuació per a l'assistència al tabaquisme, inclosa en la cartera de serveis comuns d'Atenció Primària del SNS i contemplada, així mateix, en el Concert d'Assistència Sanitària 2020-2021 signat amb les diferents entitats asseguradores. Els mutualistes adscrits a qualsevol de les asseguradores privades es podran acollir a les mesures contemplades en aquest programa, si bé també són vàlids altres protocols emesos per organismes oficials i entitats sanitàries. Per la seva banda, els mutualistes d'adscripció a l'INSS seguiran els programes o protocols del corresponent Servei Públic de Salut.

Requisits

Recentment, el Ministeri de Sanitat ha inclòs en el finançament del SNS dos medicaments –el Champix® (Vareniclina) i el Zyntabac® (Bupropion)- per a tractaments de suport a la deshabituació tabàquica. Aquest finançament, en vigor des de l'1 de gener, està subjecte a determinades condicions, tals com que els pacients segueixin un programa de suport o atenció al tabaquisme, amb motivació expressa per deixar de fumar, que fumin 10 cigarretes o més al dia i tinguin, a més, un alt nivell de dependència, qualificat pel test de Fagerström en un índex igual o superior a 7.

El programa antitabac de MUFACE defineix aquestes activitats de diagnòstic, així com la valoració i delimitació de la fase del procés d'abandonament i les intervencions per al tractament i seguiment de les persones fumadores.

Amb càrrec a la prestació farmacèutica es finançarà un intent anual per pacient per deixar de fumar amb suport farmacològic. Cada prescripció es realitzarà per un envàs, la qual cosa equival a un mes de tractament, havent de valorar-se l'evolució de l'efectivitat del tractament per a la seva continuïtat que s'estendrà, com a màxim, fins a les dotze setmanes.