accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
24/12/2020

Tercer Consell General en MUFACE

El secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola, ha presidit a través de videoconferència el tercer i últim Consell General de MUFACE de l'any, al costat del secretari general de Funció Pública, Javier Roda i la directora general de MUFACE, Myriam Pallarés. S'ha aprovat el Pla Avança de MUFACE 2021-2023

Balanç positiu de l'any

El secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola, ha destacat en primer lloc que el Pla Avança 2021-2023 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) segueix la senda de modernització i acostament al col·lectiu, per fer de la Mutualitat “un organisme àgil, eficaç, eficient i sobretot pròxim i sensible a les necessitats del col·lectiu pel qual tots els seus empleats i empleades públiques treballen diàriament”.

Hernández Spínola, que ha presidit per videoconferència el tercer i últim Consell General de MUFACE de 2020, al costat del secretari general de Funció Pública, Javier Roda i la directora general de MUFACE, Myriam Pallarés, ha subratllat que el nombre de mutualistes titulars, que ja va superar el milió durant el passat any, s'ha mantingut durant 2020, "demostrant que el mutualisme és un sistema eficaç i garant de l'assistència sanitària i social del seu col·lectiu”.

Per atendre a aquest creixent col·lectiu, durant 2020 MUFACE ha executat un Pressupost d'1.779,61 milions d'euros, la qual cosa ha suposat un increment de 39,09 milions pel que fa a 2019, “donant mostra de la capacitat de gestió i necessitat d'aquesta Mutualitat”, ha assenyalat el secretari d'Estat.


Pla MUFACE Avança 2020-2023

El Consell ha aprovat les línies estratègiques de la Mutualitat, recollides en el Pla Avança de MUFACE 2021-2023, i que han estat presentades per la directora general de la Mutualitat, Myriam Pallarés.

 

El Pla Avança de MUFACE 2021-2023 recull les línies estratègiques de la Mutualitat per al proper trienni i entre els objectius prioritaris figuren la proximitat al col·lectiu, afermar una cultura centrada en les persones, avançar en la digitalització dels processos, impulsar la innovació, la qualitat, la transparència i la rendició de comptes, així com donar major rellevància a la sostenibilitat i responsabilitat social.

El Consell ha donat el seu vistiplau al desenvolupament d'aquest pla, així com al Pla d'Actuació Anual 2021.


Balanç positiu de l'any

En la seva intervenció, Hernández Spínola ha repassat les principals actuacions de la Mutualitat durant aquest exercici, centrades principalment a contenir l'expansió del Covid-19 sense deixar d'atendre a tot moment als mutualistes, “una labor que mereix un agraïment especial a tots els serveis provincials, que han tramitat gestions de manera presencial a més de 208.000 mutualistes solament entre juny i novembre d'aquest any”.

Entre els assoliments de la Mutualitat en 2020, Hernández Spínola ha subratllat la implantació de la recepta electrònica per a mutualistes d'opció pública en totes les comunitats autònomes, i pròximament a Ceuta i Melilla, amb la gestió de INGESA. “Es tracta d'un gran pas que es complementa, a més, amb la interoperabilitat d'aquesta recepta, que ja és un fet en deu comunitats autònomes”, ha destacat Hernández Spínola.

Quant a la recepta electrònica concertada, el projecte  avança segons la planificació de MUFACE, i en aquest moment la gestió de la recepta dels mutualistes ja és electrònica en un 50 % en la comunitat autònoma de Cantàbria, lloc en el qual s'està desenvolupant el programa  pilot.

El secretari d'Estat ha subratllat així mateix la importància de la implantació de la cita prèvia en totes les oficines, 28 de les quals ja disposen del sistema de sol·licitud per mitjà de la seu electrònica o a través del telèfon 060, al que es poden sol·licitar també els talonaris de receptes.

MUFACE va engegar 70 mesures que reflectien la seva clara voluntat de resposta i ràpida actuació davant la situació generada per la pandèmia.

70 mesures en diferents grups: mesures d'informació per garantir als mutualistes i els seus beneficiaris una adequada comunicació sobre la situació i les mesures adoptades; mesures d'organització del treball i implantació adequada del teletreball, garantint la continuïtat dels serveis; mesures d'adaptació de les prestacions a la situació de pandèmia, millorant-les quan es va veure necessari; i mesures fonamentals de coordinació entre MUFACE, comunitats autònomes i organismes, tant privats com a públics.

A més, s'han implementat altres mesures (més de 90) que posen en valor la capacitat de MUFACE per respondre de manera àgil, eficaç i eficient als seus mutualistes.


Menys reclamacions

Una altra dada ressenyada per Hernández Spínola ha estat el descens del nombre de reclamacions presentades pels mutualistes durant la pandèmia. Entre els mesos de març a novembre s'han presentat 1.055 reclamacions, enfront de les 1.269 del mateix període de l'exercici anterior. D'elles, 233 es referien a proves diagnòstiques per la Covid-19, aquesta xifra suposa un 0,01%.

Com a dada d'interès, cal assenyalar que les entitats concertades van realitzar entre l'1 de març i el 30 de novembre de 2020, un total de 129.908  proves diagnòstiques als mutualistes, relacionades amb la Covid 19. En el cas del Igualatorio Médico de Cantabria, les proves són realitzades pel Servei Càntabre de Salut, segons conveni, per tant, les seves dades no s'inclouen.

Les proves inclouen PCRs i antígens tant en atenció ambulatòria com en urgències en el cas d'existència de símptomes, atès que les proves per contacte estret són competència de salut pública de cada comunitat autònoma.

Destaca a més el fet que les entitats han engegat canals ràpids per sol·licitar proves Covid (PCR, antígens, etc…) sempre que existeixi sintomatologia.

Les dades nacionals del Ministeri de Sanitat engloben totes les proves realitzades per salut pública i inclouen tant les sanitàries com les epidemiològiques, sense que sigui possible extrapolar les dades a l'àmbit del mutualisme.


Enquesta de satisfacció

D'altra banda, Hernández Spínola s'ha referit a la recent enquesta de satisfacció realitzada per MUFACE als seus mutualistes, que majoritàriament valoren favorablement la gestió durant la pandèmia. “Unes dades que avalen el balanç positiu de les actuacions de la Mutualitat durant aquest difícil any”, ha conclòs Hernández Spínola.

L'enquesta revela que el 53,9% dels mutualistes valora bé la prestació de serveis de MUFACE enfront d'un 4,5% que la valora malament. El grau de satisfacció respecte a l'atenció presencial que rep en el seu servei provincial aconsegueix un 52,1% la valora bé enfront d'un 5,6% que la valora malament.

Quant a la rapidesa amb que MUFACE gestiona les prestacions, un 48% de mutualistes la valora bé enfront d'un 4,1% malament. I la informació que facilita MUFACE a través dels seus canals (web, correu electrònic, xarxes socials, etc.) és qualificada bé per un 52,2% enfront d'un 4,7% que la qualifica malament.

La gestió de MUFACE durant la pandèmia ha estat correcta i valorada bé pel 50,3% de mutualistes, enfront d'un 17,95% que considera com a dolenta la gestió.


En resum, i com a mesures de futur,  el Consell ha donat el seu vistiplau al desenvolupament del Pla MUFACE avança 2021-2023 així com al Pla d'Actuació Anual 2021. Una sessió fructífera per tancar un any que, sens dubte, ha estat intens per a tots.