accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
09/07/2019

Memòria 2018. L'any de la consolidació

Portada de la Memoria 2018

S'ha publicat la Memòria 2018 de MUFACE, on queden reflectides les dades que confirmen la consolidació del model, amb una notable millora de la qualitat assistencial, grans avenços en el procés de modernització i un increment històric del nombre de titulars.

Increment històric del nombre de titulars

La Memòria anual de MUFACE, aprovada en el Consell General de la Mutualitat celebrat el passat 18 de juny, ja està publicada i a disposició de qui la vulgui consultar a la pàgina web. Les dades reflecteixen com 2018 ha estat l'any de la consolidació del model, amb la millora en la qualitat assistencial i el renovat impuls per perfeccionar i modernitzar els serveis que es presten al mutualista.

Xifres rècord

Una de les xifres més destacades del passat exercici ha estat la de l'increment històric de titulars, que va arribar als 984.867. Sumats als  488.774 beneficiaris formen un col·lectiu de 1.473.641 persones, una xifra rècord en els 42 anys d'història de l'organisme.

La informació recopilada en la Memòria confirma com la qualitat de la gestió s'ha vist beneficiada pel notable avanç digital experimentat per l'organisme. Els passos donats a favor de la implantació de la recepta electrònica i el desenvolupament del Pla de Millora de Farmàcia donen compte de com s'està adaptant la Mutualitat a les noves tecnologies. I amb dades contundents: els tràmits sol·licitats electrònicament han superat el milió cent mil, un 6% més que en 2017. Un punt d'inflexió en el qual també cal incloure la nova web de MUFACE, que ha rebut 3,8 milions de visites, amb 12 milions de pàgines descarregades. 2018 també passarà a la història de l'organisme com l'any en què es va estrenar el nou logo institucional, que dóna compte del model renovat i actual en el qual es reflecteix perfectament la Mutualitat.

Millora de les prestacions

La millora generalitzada de les prestacions sanitàries, afavorida pel fort suport financer del concert amb les entitats asseguradores, s'ha traduït en avanços tals com la incorporació a la cartera de la cirurgia robotitzada (Da Vinci) o tècniques capdavanteres com l'anàlisi d'ADN fetal en sang materna per a la detecció de possibles malformacions fetals.

Canvis d'entitat

La Memòria també recull els canvis registrats després de la implantació del doble període per a l'elecció d'entitat, pública o privada, dels mutualistes, i que confirmen l'estabilitat del model.

Igualment, es consignen les noves ajudes assistencials cap al copagament de medicaments dels mutualistes jubilats, vídues i orfes, en condicions de vulnerabilitat.

Descens de les reclamacions

Una altra dada d'interès és el constant descens de les reclamacions sanitàries en l'àmbit del concert sanitari. Les reclamacions elevades a la Comissió Mixta Nacional han baixat un 24% respecte a 2017.

SNS i recepta electrònica

La integració del col·lectiu de MUFACE en el Sistema Nacional de Salut i l'acord d'extensió de la recepta electrònica pública al col·lectiu mutualista, que s'està materialitzant aquest any, són unes altres de les fites recollides en la Memòria 2018.

Accedeixi aquí a la Memòria 2018