accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
05/07/2019

Llum verda al Concert 2020-2021

Mesa del Consejo de ministros

El Consell de Ministres ha aprovat els dos Concerts que, en el bienni 2020-2021, donaran cobertura sanitària a través de diferents entitats asseguradores a més d'1.100.000 funcionaris a Espanya i als més de 7.000 destinats en cent vint-i-tres països.

S'incrementa la prima en un 4,5% i el pressupost arriba als 2.255 milions d'euros

Aquest acord s'incardina dins de la planificació estratègica de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, dirigida a modernitzar i millorar el servei que presta la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE)  com a forma de suport als funcionaris públics i les seves famílies.

El volum total del col·lectiu afectat ascendeix a 1.156.913 persones, ascendint la quantia total de la contractació a 2.255 milions d'euros.

Garantia de qualitat

El Concert 2020-2021 suposa una garantia de suficiència pressupostària per a una assistència de qualitat, amb un increment del 4,5% de prima fixa, per la qual cosa es recuperen els nivells de qualitat que demanda el col·lectiu i s'incorporen els nous serveis amb que el Govern està completant la cartera comuna del Sistema Nacional de Salut.

Així mateix, contempla la incorporació del nou col·lectiu derivat de les últimes ofertes d'ocupació pública i els processos d'estabilització de personal temporal. En el període comprès entre 2019 i 2021, s'esperen 109.190 nous mutualistes, amb una edat mitjana de 31 anys en el cas dels titulars i de 8 en el dels beneficiaris.

Els nous Concerts aposten decididament per la transformació digital de MUFACE, amb la implantació plena de la recepta electrònica, iniciada en 2019. També preveu la creació de la carpeta personal del mutualista i fa el pas definitiu al catàleg digital de quadres mèdics.

Cal destacar també la flexibilitat en la gestió del model, que s'adapta a la realitat de la provisió i de les tecnologies als diferents territoris autonòmics, ampliant-se les possibilitats de gestió de les entitats per satisfer la cobertura sanitària del mutualista. Igualment, s'avança en l'atenció domiciliària sota demanda en els municipis de menys de 20.000 habitants.