accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
19/06/2019

Reunió del segon Consell General de 2019

Segundo Consejo General 2019

Les noves mesures sobre ajudes al copagament farmacèutic, l'avanç digital, els acords amb les CCAA sobre recepta electrònica pública, la reforma de la IT i l'aprovació de la Memòria 2018, entre els temes tractats.

S'aproven les ajudes al copagament farmacèutic

El secretari d'Estat de Funció Pública, José Antonio Benedicto, ha presidit la segona reunió del Consell General de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) del present exercici. Benedicto va valorar molt positivament l'aplicació de les millores introduïdes en les ajudes al copagament farmacèutic. Unes ajudes amb les quals es finança l'adquisició de medicaments a jubilats, vídues i orfes en situació de vulnerabilitat, fins a igualar-los al copagament del règim general de Seguretat Social.

El secretari d'Estat va destacar en la seva intervenció que “l'assistència sanitària de l'actual concert ha recuperat els nivells previs a la crisi, oferint una cobertura sanitària al nivell de la resta del Sistema Nacional de Salut. El nostre model -va subratllar- compta amb tot el suport institucional i la sostenibilitat financera que precisa, perquè la cura del nostre col·lectiu mutualista i de les seves famílies és una política prioritària de la funció pública”.

Més facilitats en les ajudes al copagament

En relació a les ajudes al copagament farmacèutic, José Antonio Benedicto va manifestar que les noves mesures, que entraran en vigor l'1 de juliol, pretenen donar una resposta més eficaç a la situació de vulnerabilitat d'una part dels mutualistes jubilats, "i per això hem treballat per contribuir a resoldre el seu problema, igualant el seu copagament farmacèutic al que correspon als jubilats del règim general”.

Entre els nous criteris que s'aplicaran a partir del proper mes, cal destacar l'increment del límit màxim de renda de la unitat de convivència, que queda fixat en 15.000 euros, i de la quantia mínima de les ajudes, que s'estableix en 50 euros. Una altra novetat és l'ampliació a tres mesos del període en el qual es poden sol·licitar les ajudes: entre juliol i setembre. Aquestes s'abonaran, després de la seva aprovació, a la fi de l'exercici.

La previsió és que aquest any els mutualistes que es beneficiïn d'aquesta mesura arribin als 2.000 i que l'ajuda mitjana percebuda sigui de 227 euros. La gestió d'aquestes sol·licituds es podrà fer a través de la Seu Electrònica de MUFACE.

Avanç digital

Precisament, un altre dels punts tractats en el Consell, i al que es va referir el secretari d'Estat, va ser el procés de transformació digital de la Mutualitat, que ja permet la tramitació electrònica de la majoria de prestacions sense necessitat de desplaçaments, i de la qual ja s'estan beneficiant milers de mutualistes. En 2018 el portal www.muface.es va rebre 3,8 milions de visites, un 28,6% més que l'any anterior, i en tan sol un any la seu electrònica de MUFACE gairebé ha triplicat el nombre d'usuaris, passant de 92.272 al març de 2018 a 242.000 en el mateix mes de 2019.

Recepta electrònica pública

Un altre dels assumptes sobre els quals va ser informat el Consell va ser el de l'evolució dels treballs desenvolupats per a la integració de mutualistes en la recepta electrònica pública. Ja s'han subscrit acords amb set comunitats autònomes -Navarra, Murcia, Galícia, Astúries, Castella-la Manxa, Cantàbria i Aragó-, en les quals resideix un terç dels mutualistes adscrits a MUFACE que han optat per l'assistència sanitària pública.

Aquests acords estableixen la immediata engegada dels treballs de coordinació necessaris per a l'accés a aquesta prestació, la qual cosa redundarà en una millora de la qualitat assistencial, de la qualitat de la informació sobre la història farmaco-terapéutica dels pacients i en una major seguretat en l'ús dels medicaments.

Memòria 2018

Els membres del Consell van aprovar la Memòria 2018, en la qual entre altres dades ressenyables se cita l'increment històric de titulars, que en 2018 va aconseguir els 984.867 (a més de 488.774 beneficiaris), xifra rècord en els 42 anys d'història de l'organisme. La informació recollida en el memoràndum de la Mutualitat confirma així mateix l'increment general de la qualitat assistencial i un avanç inèdit de les tecnologies sanitàries a les quals poden accedir ara els mutualistes.

IT i reforçament de plantilla

Finalment, altres temes sobre es va informar al Consell van ser la reforma de la Incapacitat Temporal -contemplada en el punt 20 del Pla d'Impuls i amb la qual es busca agilitzar la tramitació d'aquest tipus d'ajudes i la reducció de la demora en la percepció del subsidi per part del mutualista-, i el concurs per a la provisió de llocs de treball en MUFACE, que el seu principal objectiu és millorar el servei d'atenció al públic en tota la xarxa de la Mutualitat.