accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Vacunació, oficines, talonaris

VACUNACIÓ COVID 19: ENTRI A AQUEST ENLLAÇ

ASPECTE URGENT VACUNACIÓ

L'obligació dels mutualistes és mantindre les seues dades actualitzades en MUFACE. Ara, especialment a causa de la campanya de vacunació per Covid 19, necessita que les seues dades de contacte estiguen actualitzats.

És imprescindible telèfon mòbil, i actualitze també el seu correu electrònic i direcció postal). Per favor, comprove, i modifique si és necessari per estos mitjans:

  • * Si l'actualització no requerix el canvi de província de la seua direcció postal, pot vosté modificar dades usant Cl@ve, certificat digital o DNI-I, mitjançant el  servici d'actualització de dades de la nostra seu electrònica ENLLACE
  • * Si no té identificació electrònica,  o en qualsevol cas si vol modificar la província, omplint i firmant el AB1 ou  este imprés i(Abre en nueva ventana) enviant-ho per correu postal o el REC al seu Servici Provincial, o a través d'alguna oficina de registre.

Per servir estrictament a les finalitats de la campanya de vacunació, les dades identificatives i de contacte del col·lectiu de MUFACE podran ser cedits als departaments de salut autonòmics. Vegi nostra Activitat de Tractament A1 en aquest enllaç.

Gestions en les oficines.

Amb la finalitat d'evitar que en les oficines amb atenció al públic es concentrin massa persones, les sol·licituds i gestions davant la mutualitat es realitzaran de forma telemàtica, telefònica (el seu servei provincial o 060), per correu electrònic, per correu postal o per l'App per a dispositius mòbils (App MUFACE). Solament s'atendran sense cita les urgències d'assistència sanitària, i, amb cita, les qüestions que siguin estrictament inajornables i que no es puguin gestionar per un altre canal que el presencial. El ventall de prestacions que es poden gestionar per la via electrònica estan a la nostra seu electrònica.

Les oficines  de MUFACE estan obertes, però existeix limitació d'aforament i conseqüent restricció d'afluència. Es donarà absoluta preferència en la tramitació a les urgències d'assistència sanitària i a les gestions inajornables que no puguin ser ateses per la seu electrònica, el telèfon, el correu postal  o el correu electrònic.

TALONARIS

No demani cita ni acudeixi a les nostres oficines a buscar talonaris, aquesta gestió es pot fer en aquest moment per molts altres canals. faci-ho pels les que s'indiquen en aquest enllaç.

CITA PRÈVIA EN LES OFICINES DE MUFACE

A partir del 25 de maig de 2020 s'exigeix cita prèvia en totes les nostres oficines, i les maneres alternatives d'obtenir cita segons quin sigui el seu servei provincial són:

  • * Trucant al telèfon o escrivint al correu electrònic del servei provincial abans d'acudir, en totes les nostres oficines a partir del 25 de maig. Cerqui en aquest enllaç el telèfon i el correu electrònic del seu servei provincial. Sense cita, no serà atès, excepte urgències d'assistència sanitària.
  • * Trucant al telèfon 060 o a través de la seu electrònica, utilitzant el servei que apareix a l'apartat "Altres", solament amb el seu DNI i un telèfon mòbil ( ENLLAÇ).

CONSULTI  CADA OFICINA ABANS D'ACUDIR : (EN AQUEST ENLLAÇ )

Prestacions en general: FI DE LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS.

El Reial Decret 463/2020 va suspendre tots els terminis administratius per a tramitació de procediments en tot el sector públic amb algunes excepcions fiscals o de  cotitzacions. No obstant això, amb l'aprovació del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma (enllaç a text consolidat):

  • 1) S'aixeca la suspensió de terminis administratius a partir de l'1 de juny
  • 2) S'alça la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions a partir del 4 de juny, derogant-se les disposicions addicionals 3 i 4 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Per tant, a partir del dia 1 de juny ja poden resoldre's tots els expedients  que estiguin pendents, i es reprèn el còmput dels terminis per resoldre (a efectes, entre d'altres, del silenci administratiu). Aquesta previsió s'ha de tenir molt en compte si el mutualista tenia pendent un requeriment d'esmena de documentació de qualsevol prestació, com pot ser una sol·licitud de dentària o ocular, perquè el mateix 1 de juny el termini es reprèn. Si transcorregut el termini restant no presenta el requerit, se li donarà per desistit de la sol·licitud. No obstant això, podrà tornar a presentar una altra sol·licitud si el termini de prescripció (5 anys) des del fet causant no ha finalitzat.

 

Els dubtes sobre Incapacitat Temporal s'han d'adreçar a l'formulari web, bé d es d'aquest enllaç, bé des de l'App per a dispositius mòbils.

 


Informeu-vos a la nostra web, anirem actualitzant la informació.

.