accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Aplicació Cotiz@

BENVINGUT Al SISTEMA DE TRANSMISSIÓ D'INFORMACIÓ DE COTITZACIONS DE MUFACE: Cotiz@

ENTRADA Al SISTEMAVentana nueva

Els recordem l'obligatorietat d'enviar, a través de l'aplicació COTIZ@, els fitxers d'Habilitat i d'Ordenant, en virtut de l'art. 35 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

L'ingrés, mitjançant transferència, de l'import de les cotitzacions haurà de realitzar-se en els cinc primers dies del mes, i l'enviament d'informació per via telemàtica sobre cotitzacions i ingressos, es realitzarà en els primers quinze dies de cada mes, tot açò referit a la nòmina del mes immediat anterior.

Aquí trobarà la Guia de règim de les cotitzacions.(Abre en nueva ventana)

Bústia d'incidències: soporte.cotiza@muface.es

Normativa aplicable

Requisits generals per a l'accés a Cotiz@:

  • Tenir instal·lat en el seu equip un navegador Firefox 6.x, Explorer 8.x, Chrome 16.x o superiors.
  • Que l'Organisme estiga donat d'alta en l'aplicació. Si el seu organisme mai ha tingut funcionaris de MUFACE en el seu personal, ha de sol·licitar l'alta. Si, per contra, ja ha estat alguna vegada d'alta, ha de sol·licitar la seua rehabilitació.
  • Que els subjectes responsables de l'enviament de la informació disposen d'un certificat digital dels admesos per Cotiz@ d'un usuari / clau facilitat per MUFACE (certificats admesos: Certificat digital personal de la FNMT, Classe 2 CA i DNIe)
  • Quan els Organismes deixen de transmetre informació i d'efectuar els ingressos en concepte de cotitzacions mutuales per no tenir funcionaris de MUFACE en el seu personal, hauran de comunicar-ho a la bústia d'incidències: soporte.cotiza@muface.es

Formularis i informació d'interès:

Formulari d'alta d'organisme/usuari 2019 (160  KB)Icono pdf

Cotitzacions any 2021 (157  KB)Icono pdf

Codis dels Organismes de MUFACE (110  KB)Icono pdf

Codis de Cossos de MUFACE (30  KB)Icono pdf

Manual d'Usuari Habilitat Aplicació Cotiz@ (2327  KB)Icono pdf

Manual d'Usuari Ordenant Aplicació Cotiz@ (2597  KB)Icono pdf