accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Aplicación Cotiz@

BENVIDO Ao SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE COTIZACIÓNS DE MUFACE: Cotiz@

ENTRADA Ao SISTEMAVentana nueva

Lembrámoslles a obrigatoriedade de enviar, a través da aplicación COTIZ@, os ficheiros de Habilitado e de Ordenante, en virtude do art. 35 do Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.

O ingreso, mediante transferencia, do importe das cotizacións deberá realizarse no cinco primeiros días do mes, e o envío de información por vía telemática sobre cotizacións e ingresos, realizarase no primeiros quince días de cada mes, todo iso referido a a nómina do mes inmediato anterior.

Aquí atopará a Guía de réxime das cotizacións.(Abre en nueva ventana)

Caixa de correos de incidencias: soporte.cotiza@muface.es

Normativa aplicable

Requisitos xerais para o acceso a Cotiz@:

  • Ter instalado no seu equipo un navegador Firefox 6.x, Explorer 8.x, Chrome 16.x ou superiores.
  • Que o Organismo estea dado de alta na aplicación. Se o seu organismo nunca tivo funcionarios de MUFACE no seu persoal, debe solicitar o alta. Se, pola contra, xa estivo algunha vez de alta, debe solicitar a súa rehabilitación.
  • Que os suxeitos responsables do envío da información dispoñan dun certificado dixital dos admitidos por Cotiz@ dun usuario / crave facilitado por MUFACE (certificados admitidos: Certificado dixital persoal do FNMT, Clase 2 CA e DNIe)
  • Cando os Organismos deixen de transmitir información e de efectuar os ingresos en concepto de cotizacións mutuales por non ter funcionarios de MUFACE no seu persoal, deberán comunicalo á caixa de correos de incidencias: soporte.cotiza@muface.es

Formularios e información de interese:

Formulario de alta de organismo/usuario 2019 (160  KB)Icono pdf

Cotizacións ano 2021 (157  KB)Icono pdf

Códigos dos Organismos de MUFACE (110  KB)Icono pdf

Códigos de Corpos de MUFACE (30  KB)Icono pdf

Manual de Usuario Habilitado Aplicación Cotiz@ (2327  KB)Icono pdf

Manual de Usuario Ordenante Aplicación Cotiz@ (2597  KB)Icono pdf