accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Provincial de MUFACE en Madrid, Oficina Especializada

Director provincial: Mª. DOLORES CARREÑO MARTIN

LICENCIATURA: Licenciada en Medicamento e Cirurxía, especialista de Medicamento do Traballo.
CORPO: Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

TRÁMITES QUE ATENDE A OFICINA:

Esta oficina atende exclusivamente: trámites de subsidio de incapacidade temporal (salvo os relativos a persoal no exterior), fillo a cargo e gran invalidez.

CITA PREVIA

Esíxese cita previa para recibir atención presencial na oficina. Entre aquí para ver que canles hai dispoñibles para solicitala

Datos de contacto da Oficina.

Cale Ríos Rosas, 44-A, 4ª planta

28003 MADRID

Tfno. 91 273 48 21

especializada@muface.es