accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Provincial de MUFACE en Madrid, Oficina Especializada

Director provincial: Mª. DOLORES CARREÑO MARTIN

LICENCIATURA: Licenciada en Medicamento e Cirurxía, especialista de Medicamento do Traballo.
CORPO: Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

TRÁMITES QUE ATENDE A OFICINA:

Esta oficina atende exclusivamente: trámites de subsidio de incapacidade temporal (salvo os relativos a persoal no exterior), fillo a cargo e gran invalidez así como altas de novos mutualistas con destino en Madrid pertencentes a Corpos Generals del Estado.:

CITA PREVIA

Esíxese cita previa para recibir atención presencial na oficina. Entre aquí para ver que canles hai dispoñibles para solicitala

Datos de contacto da Oficina.

Cale Ríos Rosas, 44-A, 4ª planta

28003 MADRID

Tfno. 91 273 48 21

especializada@muface.es