accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Provincial de MUFACE en Madrid, Oficina nº 2

Directora provincial: Mª. DOLORES CARREÑO MARTIN

LICENCIATURA: Licenciada en Medicamento e Cirurxía, especialista de Medicamento do Traballo.
CORPO: Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

TRÁMITES QUE ATENDE A OFICINA:

Todos os trámites, SALVO: subsidio de incapacidade  temporal, fillo a cargo, gran invalidez e trámites de persoal no exterior.

 

CITA PREVIA

Esíxese cita previa para recibir atención presencial na oficina. Entre aquí p ara ver que canles hai dispoñibles para solicitala

 

Datos de contacto da Oficina:

 

C/ Modesto Lafuente, nº 68

28003 MADRID

Tfno. 91 273 48 02

oficinadn2@muface.es