accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Provincial de MUFACE en Madrid, Oficina para o Persoal no Exterior

Director provincial: Mª. DOLORES CARREÑO MARTIN

LICENCIATURA: Licenciada en Medicamento e Cirurxía, especialista de Medicamento do Traballo.
CORPO: Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

TRÁMITES QUE ATENDE A OFICINA:

Todos os trámites relativos a PERSOAL NO EXTERIOR, (incluído subsidio  de Incapacidade Temporal) e todos os trámites para *mutualistas en xeral, salvo subsidio de incapacidade temporal, fillo a cargo e  gran invalidez.

CITA PREVIA

Esíxese cita previa para recibir atención presencial na oficina. Entre aquí para ver que canles hai dispoñibles para solicitala

Datos de contacto da Oficina:

Praza da Provincia, 1- 6ª planta (Entrada por C/ O Salvador).

28012- MADRID

Tfno. 91 394 87 35

exteriores@muface.es